Cvonline.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés

Tekintettel arra, hogy Ön személyes adatokat ad meg a Mondelez International, Inc. és üzleti partnerei által működtetett, álláspályázatokra jelentkezőket nyilvántartó adatbázishoz, ezért adatai megadása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Jelentkezése (Önéletrajza) benyújtásával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve önként, kifejezetten elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan vagy ha a személyes adatairól, illetve az azokhoz való hozzáférésről szeretne tájékoztatást kérni, akkor a karolina.felis@mdlz.com email címen érdeklődhet.

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?

A jelentkezési folyamat során Önnek meg kell adnia bizonyos személyes adatait és információkat a Mondelēz International, Inc. illetve leányvállalatai számára. Személyes adatok fogalma: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelentkezési folyamat során a következő személyes adatok megadását kérjük Öntől: név, cím, telefonszám, e-mail cím, egyéb elérhetőségek, születési idő, állampolgárság, képzettségére és korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (Önéletrajz), munkavégzési és fizetési preferenciák vagy bármely más, a jelentkezéshez kapcsolódó információ.

Amennyiben más személyek (pl. referenciaszemélyek) adatait adja meg nekünk, úgy kérjük győződjön meg arról, hogy ezen személyektől az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat beszerezte.

Hogyan dolgozzuk fel, illetve hogyan használjuk a személyes adatait?

Ön azért adja meg számunka személyes adatait, mert egy adott álláspályázatunkra jelentkezik vagy önéletrajzát konkrét pályázat hiányában is szeretné nekünk benyújtani.

Az általunk tárolt adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy értékeljük képesítéseit, személyes tapasztalatait, hogy megállapíthassuk, azok megfelelnek-e az adott álláspályázat speciális követelményeinek.

Személyes adatai megadásával ezen felül a Mondelēz International, Inc.-nél megnyíló álláslehetőségekről is értesülhet. A személyes adatokat annak érdekében is használhatjuk, hogy megválaszoljuk az Ön által feltett kérdéseket, észrevételeket.

Kinek adhatók ki az Ön személyes adatai és milyen esetekben?

Személyes adataihoz a Mondelēz International, Inc. és leányvállalatai erre kijelölt, munkaerő-kiválasztással foglalkozó alkalmazottai férhetnek hozzá, valamint cégünk olyan, kellő körültekintéssel kiválasztott partnerei, amelyek a munkaerő-kereséssel szorosan összefüggő szolgáltatásokat nyújtanak nekünk.

Mondelēz International, Inc. egy globálisan működő vállalat, így adott esetben az Ön jelentkezése vállalatcsoportunk más leányvállalatai számára is relevanciával bírhat.

Így, amikor Ön személyes adatait megadja nekünk, egyúttal azt is elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait elérhetővé tegyük a Mondelēz International, Inc. leányvállalatai számára, akár azoknak is, amelyek az Ön tartózkodási helyétől vagy a benyújtott álláspályázat helyétől eltérő országban működnek.

A jelentkezőket nyilvántartó adatbázist az Oracle America, Inc. USA-ban telepített szerverein tároljuk. Az Oracle America, Inc. elismeri az Európai Unió és Svájc által létrehozott különféle technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket és kötelezi magát, hogy az európai és a svájci adatvédelmi normákat betartja.

Meddig őrizzük meg személyes adatait és hogyan ellenőrizheti vagy kérheti adatai törlését?

Személyes adatait adatbázisunk addig tárolja, amíg Ön a Mondelēz International, Inc. alkalmazásába nem lép. Abban az esetben, ha pályázata nem került elfogadásra, úgy a lentebb meghatározott ideig.

Ha Ön egy adott, konkrét álláslehetőség kapcsán nyújtotta be pályázatát, amely azonban nem került elfogadásra, úgy erről értesítjük Önt és adatait jövőbeli álláspályázatokról történő értesítés érdekében megőrizzük, ha csak Ön nem kéri ezen a ponton adatai törlését.

Személyes adatok, Információk frissítése

Ha ellenőrizni, javítani, frissíteni vagy törölni szeretné az általunk tárolt személyes adatait, abban az esetben ezt a karolina.felis@mdlz.com e-mail címen kérheti.