Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A CVO DIGITAL KFT. ONLINE ÁLLÁSPORTÁLJAINAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

– hatályos 2021. október 19-től –

 1. Bevezetés
  1. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a CVO Digital Kft. (a továbbiakban: „CVO”) miként kezeli az Ön személyes adatait.
  2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.cvonline.hu, www.allasgyorsan.hu (a továbbiakban külön-külön: „Honlap”)
  3. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az CVO a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

  1. Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel, illetve aláhúzással kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
  2. Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapra csak 16 éven felüli személyek regisztrálhatnak, így a regisztrációkor a Felhasználó köteles nyilatkozni, hogy 16. életévét betöltötte.
  3. Az CVO nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az CVO-t megtéveszti. Az CVO a Felhasználó értesítése mellett törli azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte be.
 1. Az adatkezelő személye
Név: CVO Digital Kft.
E-mail: adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-303395
Adószám: 11903079-2-41
 1. Adatkezelés célja
  1. Az adatkezelés célja összefoglalóan: Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az CVO alapvetően abból a célból kezeli, hogy virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásai révén elősegítse a honlapra regisztráló Felhasználók álláskeresését azáltal, hogy lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre a Felhasználó és a potenciális munkaadók, illetve ügyfeleiknek munkatársakat kereső munkaközvetítők között.
  2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:
 1. a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele,
 2. Felhasználó azonosítása,
 3. életkori feltételek ellenőrzése,
 4. a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,
 5. a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „Munkaadók”) részére,
 6. álláshirdetésekre történő jelentkezés lehetővé tétele a Felhasználó által,
 7. a Felhasználó alkalmasságának megítélése akár az CVO, akár a Munkaadó által egy-egy konkrét állásajánlattal, munkakörrel kapcsolatban, ideértve az CVO által végzett előszűrést és munkaközvetítésre irányuló szolgáltatásokat,
 8. a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, CVO általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),
 1. a szolgáltatásokkal kapcsolatos (a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen információkat tartalmazó) e-mailes tájékoztatás adása az CVO által (rendszerüzenetek, amelyekről nem lehet leiratkozni),
 1. állásajánlatokat tartalmazó értesítő küldése (állásértesítő) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
 2. álláskereséssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (CV Online blog e-mail, álláskeresési és karrier tippek) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
 3. eDM: tájékoztatás az CVO Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve az CVO Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
 4. amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása,
 5. CVO teljesítésének bizonyítása a Munkaadó ügyfelek irányában, díjigény érvényesítése, jogvita során történő felhasználás.
 6. eseti jelleggel, az CVO által szervezett nyereményjáték kapcsán, a játék lebonyolítása és az ajándék nyertesnek történő átadása.
  1. A fenti célok érdekében az CVO munkavállalói, adatfeldolgozói, valamint a Munkaadók a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.
  2. Fontos információ!!!! Munkaadóknak minősülnek az CVO-val szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából az CVO-val, az CVO virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon Munkaadók, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából önéletrajz adatbázis hozzáférésre szerződtek az CVO-val, egy vagy több megadott szempont szerint bizonyos időintervallumban hozzáférhetnek a Honlapra regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz (amennyiben a Felhasználó regisztrációja aktív státuszban van, magas kereshetőségi szintű, és az adott munkáltatót a Felhasználó nem tiltotta le; bizonyos személyes adatok kapcsán a Felhasználónak lehetősége van külön letiltani a hozzáférést, pl. fizetési igény). Ez esetben a Munkaadók a megadott adatokat a Felhasználó adott pozícióra való alkalmasságának megítélése és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából – mint önálló adatkezelők – kezelhetik és felhasználhatják.
  3. Fontos információ!!!! Fentieknek megfelelően az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához.
  4. Fontos információ!!!! A Honlapra regisztrált Felhasználó a Munkaadók körét megtekintheti a felhasználói fiókjában, és megjelölheti, ha nem szeretné, hogy valamely Munkaadó a személyes adataihoz hozzáférjen. Ez esetben a Felhasználó által letiltott Munkaadók nem fognak hozzáférni a Felhasználó személyes adataihoz, és nem értesülnek arról sem, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztrált. Kérjük, hogy ha valóban fontos Önnek, hogy bizonyos Munkaadó(k)hoz ne jussanak el az adatai, akkor folyamatosan ellenőrizze a Munkaadók aktuális listáját, mert a Munkaadók listája folyamatosan változhat, és új Munkaadók kerülhetnek a listára, attól függően, hogy az CVO-val mely Munkaadók létesítenek szerződéses kapcsolatot.
  5. Tekintettel arra, hogy a Munkaadók önálló adatkezelők, az CVO nem vállal felelősséget a Munkaadók által jelen szolgáltatás keretei között megszerzett személyes adatok további, a Munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a Munkaadók által. Az CVO tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül leendő munkáltatók, hanem a munkáltatók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik, és így ők a Felhasználó által megadott adatokhoz (a jelen tájékoztatóban és felhasználási feltételekben meghatározott esetekben) hozzáférhetnek.
  6. Fontos információ!!!! A Felhasználónak – amennyiben ezt a Munkaadó az CVO rendelkezésére bocsátotta – lehetősége van a Munkaadók által alkalmazott adatkezelésről szóló tájékoztatást megtekinteni a Munkaadók felsorolásánál, a felhasználói fiókon keresztül. Amennyiben adatvédelmi tájékoztatót a Munkaadó nem bocsátott az CVO rendelkezésére, úgy az CVO a Munkaadó adatai között tájékoztatja a Felhasználót az adott Munkaadó elérhetőségéről, ahol a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.
  7. A fentiekre tekintettel az CVO javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor.
  8. A Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy az álláskeresői státuszát aktív vagy inaktív állapotba helyezze. Inaktív állapot esetén a Munkaadók nem férhetnek hozzá a Felhasználó által feltöltött adatokhoz, ideértve a Felhasználó önéletrajzát és egyéb, a Felhasználó által megadott adatokat. Amennyiben a Felhasználó aktuálisan nem keres állást, úgy javasoljuk, hogy felhasználói fiókját helyezze inaktív státuszba.
  9. Az CVO tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére, illetve sms üzenetekre köt szerződést a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, az CVO-val szerződő felekkel. Ebből adódóan az CVO – amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárult – saját, vagy harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket, illetve sms-eket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. A direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájáruló nyilatkozatát a Felhasználó akár a felhasználói fiókján keresztül, akár az CVO-hoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu)  visszavonhatja.
 7. A kezelt személyes adatok köre
 1. Az CVO azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat az CVO részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki.
Személyes adatok kategóriái Milyen célból szükségesek? (ld. fenti 3.2 pontot)
név, e-mail cím a, b, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, o
jelszó a
lakcím b, e, m, o
állampolgárság b, e
születési idő c, e, g
telefonszám, mobilszám, e-mail cím, e, h, i, j, k, l, m, o
preferált megye/város, preferált pozíciónév e, g, j
nem, közösségi média elérhetőség,

tapasztalat (foglalkozási terület, pozíció, kezdési dátum, befejezési dátum, feladatok),

végzettség (iskolai képesítés, tanulmányi terület, szakképzettség, iskola neve, kezdési dátum, befejezési dátum, tárgyak)

számítástechnikai ismeretek (program típusa, program, gyakorlatban eltöltött évek)

idegennyelvek (nyelv, fokozat)

releváns szakmai képzettségek (képesítés területe, képesítés megnevezése, gyakorlatban eltöltött évek)

előnyben részesített munka (előnyben részesített pozíció,

utazási hajlandóság

költözési hajlandóság

előnyben részesített szakterület, munkavégzés helye, munkaidő típusa, munkába állás, foglalkoztatás jellege,

bruttó fizetési igény (elrejthető a Munkaadók elől)

kísérőlevél (motivációs levél) feltöltése

e, g
Felhasználó által feltöltött önéletrajz, kísérőlevél motivációs levél (és az ezekben foglalt személyes adatok), fényképek e, g
elmentett állások, Felhasználó által leadott jelentkezések a, f
letiltott Munkaadók e
Felhasználó által megadott hozzájárulások a
Felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja a
  1. Ha a Felhasználó a Facebook fiókján keresztül regisztrál, a Facebook a következő adatokat adja át az CVO-nak: a nyilvános profil adatok és e-mail cím. A nyilvános profil adatai a Felhasználó neve, profilképe, életkori kategóriája, neme, nyelve, országa, valamint a Felhasználó által megadott egyéb nyilvános információk.
  2. Ha a Felhasználó a LinkedIn fiókodon keresztül regisztrál, a LinkedIn a következő adatokat adja át az CVO-nak: a Felhasználó neve, profilképe, mottója, jelenlegi pozíciója, elsődlegesen megadott e-mail cí-me.
  3. A Facebook vagy LinkedIn ikonra történő kattintás után a rendszer nem regisztrál automatikusan, hanem további megerősítést kér a csatlakozással és adatátadással kapcsolatban.
  4. Amennyiben a Felhasználó megadta a közösségi médiajelenlét URL-jét, úgy az CVO vagy a Munkaadó a Felhasználónak a közösségi médiában megadott, nyilvánosan hozzáférhető személyes adatait megtekintheti és a jelen tájékoztatóban rögzített célokból azokat kezelheti.
  5. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az CVO-val, az elektronikus vagy postai levelezést, vagy a hangfelvételt az CVO a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.
  6. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) az CVO nem kezel. Kérjük, hogy ne adjon meg magáról különleges személyes adatot. Amennyiben ilyen adatot a Felhasználó önéletrajza, motivációs levele tartalmaz, vagy egyéb módon ilyen adatot megad magáról, azt az CVO figyelmen kívül hagyja, annak észlelése eseté törli, és a törlés tényéről a Felhasználót értesíti.
  7. Kérjük, hogy a szabadon kitölthető mezőkben, önéletrajzában és motivációs levelében csak olyan személyes adatot osszon meg, ami az álláskeresése szempontjából releváns információt nyújt.
  8. Felhasználó csak saját magára vonatkozó személyes adatot adhat meg.
  9. Az CVO egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat az CVO a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket az CVO marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.
  10. Ugyanezen okokból az CVO eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12. pontot).
  11. Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze azokat, és ha szükséges, módosítsa azokat.
  12. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta az CVO rendelkezésére (pl. álláshirdetésre jelentkezett regisztráció nélkül), úgy az CVO azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó az álláspályázat kapcsán a jelentkezésében rögzített.
 1. Adatkezelés jogalapja
  1. Az CVO általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  2. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve az CVO szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó nevére és e-mail címének megadására. Ha a Felhasználó nem regisztrál a Honlapon, hanem pl. közvetlenül egy álláshirdetésre jelentkezik, akkor legalább a Felhasználó nevére és valamilyen elérhetőségére van szükség ahhoz, hogy vele az érintett Munkaadó a kapcsolatot felvehesse. Az álláskeresés szempontjából releváns információkat (pl. keresett pozíció) a Felhasználó nem kötelező megadni, de, ha ezeket az adatokat a Felhasználó nem adja meg, akkor eleshet a számára alkalmas munkalehetőségektől, állásajánlatoktól.
  3. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.
  4. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.
  5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az CVO Digital, akár harmadik személyek irányába.
  6. Az CVO-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. Az CVO nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.
  7. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az CVO mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az az CVO vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges. Jogos érdek lehet az CVO díjigényének érvényesítése a Munkaadók irányába, amelyhez adott esetben az CVO-nak bizonyítania kell, hogy megfelelő számú Felhasználó jelentkezett egy adott álláshirdetésre, vagy megfelelő számú Felhasználó önéletrajza volt számára elérhető. Ellenkező esetben az CVO nem tudná bizonyítani, hogy az ügyfeleivel fennálló szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette. Figyelembe véve, hogy az CVO fő bevétele az ügyfelek által adott megbízásokból adódik, kiemelkedő érdeke fűződik a teljesítés bizonyíthatóságához, díjigénye érvényesítéséhez. Ezért úgy gondoljuk, hogy a korlátozás szükséges és arányos, figyelembe véve azt is, hogy a személyes adatokat a Felhasználók önként adták meg az CVO részére, nem áll fent hatalmi egyensúlytalanság az érintett és az CVO között, gyermekek nem érintettek az adatkezeléssel és az igényérvényesítésen kívül más célokra az adatokat – a hozzájárulás visszavonása esetén – nem használjuk fel. Ilyen esetben (ha a hozzájárulást a Felhasználó korábban visszavonta) legfeljebb a megbízási díjigényünk kiegyenlítéséig tároljuk az adatokat, és más célból azokat nem használjuk fel.
  8. Ha az CVO valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval, akár valamely Munkaadóval vagy bármely harmadik személlyel, és a jogvita kapcsán a Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy az CVO-t vagy harmadik személyt terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy az CVO a személyes adatokat nem a Felhasználó hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.
 1. Az adatkezelés ideje
  1. Az CVO a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.
  2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta az CVO rendelkezésére (pl. álláshirdetésre jelentkezett regisztráció nélkül), úgy a személyes adatokat az CVO az adott pozíció betöltését követő legfeljebb 6 hónapig napig kezeli és biztosít az adatokhoz hozzáférést a megpályázott állással érintett Munkaadó számára, a jelentkezések Munkaadók általi nyomon követése és értékelése, valamint az ügyfelek felé fennálló esetleges díjigények kielégítése céljából. Ezen adatokat sem a Munkaadók, sem az CVO nem használhatja fel újabb, nem a megpályázott állással kapcsolatos megkeresések céljából.
  3. Az CVO a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.
  4. Fontos információ!!! Tekintettel az CVO szolgáltatásainak céljára, az CVO vélelmezi, hogy aktivitás hiányában az adatkezelés célja (álláskeresés) már nem áll fent. Ezért az CVO, a Felhasználónak küldött előzetes figyelmeztető e-mailt követően törli a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által megadott valamennyi adatot, ha a Felhasználó általi utolsó aktivitást követően 18 hónap eltelt anélkül, hogy a Felhasználó bármely aktivitást tanúsított volna a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban álláskeresőként.
  5. A regisztráció megerősítése hiányában az CVO a regisztrációkor megadott adatokat a regisztrációt követő 12. napon törli, amelyről értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.
  6. Az CVO és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók a személyes adatokat, amennyiben azokat a Felhasználó adta meg a Honlapon keresztül biztosított felületen keresztül, vagy az CVO továbbította részükre egy konkrét álláshirdetés kapcsán, az adott pozíció betöltésével kapcsolatban, a szakmai alkalmasság megítélése céljából jogosultak kezelni és legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 12 hónappal kötelesek azokat törölni.
  7. Az CVO és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók, amennyiben önéletrajz adatbázis hozzáféréssel rendelkeznek, az általuk megismert személyes adatokat az önéletrajz adatbázis hozzáférés ideje alatt jogosultak kezelni.
  8. Az CVO felhívja a figyelmet, a Munkaadók mint önálló adatkezelők általi adatkezeléséért az CVO nem vállal felelősséget, így bármilyen, a Munkaadók általi jogsértéssel kapcsolatban a Felhasználó a Munkaadókkal szemben közvetlenül tud fellépni, illetve esetleges igényeit közvetlenül tudja érvényesíteni.
  9. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén az CVO jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.
  10. Amennyiben a Felhasználó telefonon panaszt tesz és az CVO a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, úgy az CVO a hangfelvételt egy évig archiválja, ezt követően az adatokat törli, illetve egyedi azonosításra alkalmasságukat megszünteti.
  11. Az CVO a panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig kezeli. Hatósági vagy bírósági eljárás indulása esetén az adatokat az eljárás jogerős lezárultáig tárolja.
  12. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.
  13. Nyereményjáték szervezése esetén a résztvevők adatait a játék lezárását követő 6 hónapig őrzi az CVO (amennyiben nincs más legitim célja, illetve jogalapja a további tárolásnak, felhasználásnak). A nyereményjáték nyertesének adatait a nyereményjátékkal kapcsolatos adózási szempontú kötelezettségek teljesítése céljából az CVO az adómegállapításhoz való jog elévüléséig őrzi.
 1. Az adatkezelés egyéb jellemzői
  1. Az CVO a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  2. Amennyiben az CVO a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak.
  4. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az CVO semmilyen felelősséget nem vállal.
  5. Az CVO tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.
 1. Adatfeldolgozás
  1. A Felhasználók adatainak bizonyos technikai jellegű kezelése kapcsán az CVO jelenleg az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban.
Adatfeldolgozó megnevezése Megbízás tárgya
CVO Tech S.r.l.   (Románia, Bd.Dacia nr. 34, bl. U55, Oradea) weblap fejlesztés
Emarsys eMarketing Systems AG (Ausztria, Märzstrasse 1, 1150 Wien) hírlevelek kiküldéséhez használt online marketing eszköz biztosítása
CVO GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) levelező szerver, szerverszolgáltatás, informatikai támogató szolgáltatások nyújtása
  1. Az CVO fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről az CVO jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.
  2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az CVO rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az CVO rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 1. Adattovábbítás, címzettek
  1. Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek.
  2. A Felhasználó adatai tekintetében az elsődleges címzettek a Munkaadók (meghatározását lásd a fenti 3.2.e) és 3.4 pontokban).
  3. Fenti 3.4. pontban is írtakra tekintettel ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az aktív felhasználói fiókkal rendelkező és magas kereshetőségi szintet beállító Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – az általa le nem tiltott – Munkaadók számára történő továbbításához.
  4. Amennyiben Felhasználó közvetlenül jelentkezik egy álláshirdetésre (akár regisztrálást követően, akár regisztráció nélkül), úgy a Felhasználó által megadott személyes adatok az álláshirdetésben megjelölt hirdető részére kerülnek továbbításra.
  5. Fontos információ!!! Anonim álláshirdetések: Felhívjuk a figyelmet, hogy honlapunkon anonim álláshirdetések nem jelenhetnek meg, a hirdető személye minden álláshirdetésben feltüntetésre kerül.  Amennyiben a hirdető munkaközvetítőként adja fel a hirdetést és a hirdetésben csak a munkaközvetítő személye kerül megjelölésre, azaz a potenciális munkáltató megevezését a hirdetés nem tartalmazza, úgy a Felhasználó személyes adatai alapértelmezettként csak a munkaközvetítőhöz kerülnek továbbításra. A munkaközvetítő az CVO-val kötött szerződés (ÁSZF) értelmében köteles közvetlenül – a munkáltató ügyfele megnevezésével – a Felhasználó előzetes hozzájárulását kérni a Felhasználó személyes adatainak továbbításához. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak továbbításához, úgy a munkaközvetítő azokat nem jogosult ügyfelének továbbítani. Ennek megfelelően nem fordulhat elő olyan eset, hogy a Felhasználó személyes adatai általa nem ismert harmadik személyhez kerülnek továbbításra.
  6. Fontos információ!!! Fentiek irányadóak bármely Munkaadó általi adattovábbításra (ideértve azt az esetet is, ha a Munkaadó önéletrajz adatbázis hozzáférés révén jutott a személyes adatokhoz), azaz bármely adattovábbítást megelőzően a Munkaadó mint önálló adatkezelő köteles beszerezni a Felhasználó előzetes hozzájárulását.
  7. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akiknek az CVO üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben az CVO-t, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek.
  8. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek az CVO adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási kötelezettség alatt áll.
  9. Harmadik országba történő továbbítás: a Felhasználó adatait az CVO nem továbbítja harmadik országba. A feladott álláshirdetéseken a Munkaadók kötelesek feltüntetni, ha az általuk megszerzett személyes adatok harmadik országba kerülnek továbbításra. 
 1. Adatbiztonság
  1. Az CVO kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.
  2. Az CVO az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  3. Az CVO és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az CVO és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene.
  4. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. Az CVO a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.
  5. Az CVO kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az CVO általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az CVO nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.
  6. Az CVO valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
  7. A Felhasználó személyes adataihoz az CVO azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a személyes adattal kapcsolatos adatkezelési műveletek végeznek. A jogosultságokat az CVO belső szabályzata
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  1. Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai közvetlenül hozzáférhetőek legyenek-e a Munkaadók számára (a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően aktív vagy passzív státuszba helyezéssel, valamint a kereshetőségi szint beállításával). A Felhasználó megismerheti az önéletrajz adatbázis hozzáféréssel rendelkező Munkaadók körét és megjelölheti, ha nem szeretné, hogy valamely Munkaadó az adataihoz hozzáférjen (bővebben lásd 3.4 pontot). Felhasználó számára a felhasználói fiókon belül megtekinthetőek azon Munkaadók, akik a Felhasználó profiloldalát, személyes adatait letöltötték.
  2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?
 • A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.
 • A Felhasználó kérelmére az CVO tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • A Felhasználónak van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan az CVO által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
 • A Felhasználónak joga van van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.
 • A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).
 • A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak törlését a Felhasználó is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.          
 • Bizonyos esetekben az adatokat az CVO nem töröli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de az CVO-nak meg kell vizsgálnia, hogy az CVO jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.
 • A Felhasználónak joga van az CVO által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy az CVO jogellenesen kezeli a személyes adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.
 • Az CVO értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).
  1. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?
 • Jogérvényesítéssel kapcsolatban kérjük írjon nekünk e-mailt az adatvedelem@cvonline.hu vagy info@cvonline.hu e-mail címre. Természetesen postai úton is bejelentheti a kérését, ez esetben erre kérjük, az alábbi címre küldje a levelet: CVO Digital Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
 • Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ.
 • Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
 1. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések
  1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.
  2. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

  1. Az CVO által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az CVO állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

  1. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az CVO harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

  1. Webjelzők és pixelek

A Honlap és az CVO e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1×1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

  1. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

 1. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

 1. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Név: CVO Digital Kft.
E-mail: adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu
Telefon: Írjon nekünk és 24 órán belül visszahívjuk.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Dátum: 2021. október 19.