Munkajog: ÁFA alanyi adómentesség

by | dec 14, 2015 | Karriertanácsok

munkajog_afa-alanyi-adomentesseg_150x150Tisztelt Jogsebész! Egy éve egy gyárban bejelentett munkahelyem van. Most viszont kaptam egy alkalmi megbízást egy online angoltanító oldalról tananyag készítésre, és bruttó 130 ezer Ft-ot fizetnének érte.

Kértem adószámot a NAV-nál, hogy magánszemélyként számlát tudjak kiállítani a munkáról, és a nyomtatványon azt jelöltem be, hogy általános szabály szerint állapítsák meg az Áfa-fizetési kötelezettséget. Viszont interneten azt olvastam, hogy lehet áfamentességet igényelni, ha az évi jövedelmem nem éri el a 6 millió Ft-ot. A kérdésem tehát: ha áfamentességre módosítom az adószámos igénylésemet, mit kell levonni a bruttó 130 ezer Ft-ból, milyen kötelezettségeim vannak? Mivel van bejelentett munkahelyem, nem kell külön TB-t fizetni ez után, ugye?

2015. 02. 04. 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az adószám megkérésekor hibázott. Akkor amikor megkérte az adószámot, akkor kellett volna bejelölni az ÁFA alanyi adómentességet, mert ekkor év közben is választhatta volna az ÁFA alanyi adómentességet. Most már csak január 1. napjától kérheti az ÁFA alanyi adómentességet. Azaz legközelebb csak 2016. január 1. napjától válhat ÁFA alanyi adómentessé. Ez a jövedelme az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint adózik. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít a tevékenységgel összefüggésben, a tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel megszerzett valamennyi bevétel, ideértve a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés összegét is.

Az önálló tevékenységből származó jövedelmet a bevételéből kétféleképpen állapíthatja meg.

Tételes költségelszámolással

A tételes költségelszámolás esetében valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vehetők figyelembe. A bevétel hiányában el nem számolt, 2014-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni.

Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön‑külön kell figyelembe venni, azaz az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti.

Azokat a kiadásokat, amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás, fűtés stb.), a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. A költségelszámolásnál a költségnemre jellemző felhasználási mértéket (pl. kWh) kell alapul venni.

Költségként csak azok a kiadások számolhatók el, amelyeket a törvény költségnek elismer. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével.

2014. január 1-jétől a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14%-os egészségügyi hozzájárulás költségként nem számolható el.

A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti, kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költsége egy összegben elszámolható. Az említett összeghatárt meghaladó beszerzési értékű, valamint a nem kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök esetében – megfelelő nyilvántartás vezetése mellett – átalányamortizációt lehet érvényesíteni, ami  az adott tárgyi eszköz beszerzési, előállítási értékének 50%-a, legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. Ezen a címen kiadás csak egyszer, a használatbavétel évében számolható el költségként.

Ha Ön a 2014-ben használatba vett tárgyi eszközöket, nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja, akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként.

ÉRDEKES: Munkajog: rendkívüli munkaidő

Bizonylat nélküli költségelszámolással

Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítása során alkalmazható másik módszer a bizonylat nélküli költségelszámolás, amikor a bevétel 10%-a – annak számlával történő igazolása nélkül – költségnek tekinthető.

Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés azonban ekkor is része a bevételnek, és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. Ebben az esetben valamennyi költséget elszámoltnak kell tekinteni, a 10%-on felül semmilyen más költség nem számolható el.

A két módszer vegyesen nem alkalmazható.

Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10% költséghányad alkalmazásával határozza meg, akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja.

Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan, ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási, akár az átalányadózási módot választotta.

Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításához tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett, úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóév folyamán. A bevallásában azonban dönthet úgy, hogy az önálló tevékenység bevételeivel szemben év közben alkalmazott 10% költséghányad helyett a tételes költségelszámolást alkalmazza.

Ha már eldöntötte, hogy melyik adó – elszámolási módot választotta, akkor a személyi jövedelemadó bevallásának elektronikus kitöltése után megkapja, hogy mennyi SZJA –t és még milyen járulékot kell fizetnie. Ez utóbbiak megnevezéséhez tevékenységével kapcsolatosan még sok más információ, de azt is kijelenthetem, hogy az összes rendelkezésére álló dokumentum adatainak ismerete szükséges. A kérdéséből azt vettem ki, hogy az internetből szerzett információi jelentősen befolyásolják a döntéseit. Azonban ezek csak részinformációk emiatt az adózásával kapcsolatos döntéseihez sok esetben nem elegendőek és hátrányos következményei is lehetnek, ezért igényelje hozzáértő szakember segítségét.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Balogh Endre

Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.