Munkajog: foglalkoztatást helyettesítő támogatás

by | júl 9, 2015 | Karriertanácsok

Munkajog_FHT_150x150Tisztelt Jogsebész!

Az öcsém nov. 17-én állt munkába (közmunka), előtte 22800 Ft foglalkozást helyettesítő támogatást kapott! Azt szeretném tudni, hogy ezen utolsó hónapban ( nov.) mekkora összegre jogosult?!

Mivel megkérdeztem és arra azt válaszolták, hogy csak FÉLHAVI összeget folyósítanak neki! EZT NEM ÉRTEM, – SŐT JOGELLENESNEK TARTOM – MERT: Az én esetemben a korábbi években többször is előfordult, hogy ugyanígy nem hónap elején kezdtem dolgozni és mégis az egész havi, 22 800 Ft-nyi összeg járt az utolsó,csonka, munkába állás hónapjára! (Az világos, hogy igényléskor csonka hónapot számolnak el, a megszüntetés hónapja a kérdéses!) Várom megtisztelő válaszát! Kérem írja le azt is, hogy melyik törvényben található ez konkrétan meg, mivel a folyósítás ezen feltételekre vonatkozó részéről semmilyen írást nem találtam! Köszönettel.

2014. 12. 03.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásról (FHT) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 33-37/C §-ai, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 15-17/B §-ai rendelkeznek.

A FHT a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtható ellátások egyik fajtája (a másik a rendszeres szociális segély), amelynek a havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80 %-a (ez a 22.800,- Ft). Erről a megjelölt törvény 35. §-ának (4) bekezdése rendelkezik. A közfoglalkoztatásban való részvétel alatt a FHT folyósítása szünetel (36. § b.) pont).

blog_reklam

A FHT-t utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, akkor az ellátás összege a havi összeg (22.800,- Ft) harmincad részének (22800:30=760,- Ft) az ellátási napok szorzatával egyenlő. Ha az Ön öccse 11.17-én állt munkába közmunka keretében, akkor őt 16×760=12.160,- Ft illeti. Ez a számítási mód nem jogellenes.

Ennek a számítási módnak felel meg az Ön által is elismert („Az világos, hogy igényléskor csonka hónapot számolnak el…”) számítási mód a FHT folyósításának kezdő időpontjában.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu