Munkajog: lefokozás és munkaviszony megszüntetés

by | dec 18, 2015 | Karriertanácsok

Munkajog_lefokozas_150x150Üzletvezetőként dolgozom egy vidéki üzletben közel 3 éve! Kálváriám egy hete kezdődött, amikor is közölték, hogy hibáztam és lefokoznak helyettesnek! Mert már van 3 írásbelim!

Aminek a jogszerűsége is kérdéses, mivel kollektív szerződésünk nincs! Egy nap után pedig azt közölték, hogy akkor a munkaviszonyomat megszüntetik, mert ezt én nem tudom elfogadni! Jelenleg táppénzen vagyok! Mit tehetek?

2015. 02. 07. 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha Ön táppénzen van (keresőképtelen), akkor a munkáltatója felmondással csak úgy szüntetheti meg a munkaviszonyát, hogy csak közölheti Önnel, hogy a keresőképtelensége utolsó napját követő nappal kezdődik meg az Ön felmondási ideje (ha „közel 3 éve” dolgozik ott, akkor ez az idő 30 naptári nap). Ez egy ún. felmondási korlátozás.

ÉRDEKES: Munkajog: megteheti-e a munkáltató, hogy bezár az irodába?

A felmondás oka csak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve/Mt.) 66. § (2) bekezdésében megjelölt ok lehet, amit a felmondásban kell részletezni. A felmondást írásba kell foglalni.

A munkáltatója Önt csak előírásszerűen helyezheti más munkakörbe („lefokozás). Az Mt. 56. §-ának (1) bekezdése szerint „a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén” vagy Kollektív Szerződés, vagy a munkaszerződés állapíthat meg „hátrányos jogkövetkezményeket”, amelynek a kötelezettségszegés súlyával arányban kell állnia. Az ilyen jogkövetkezmények egyike a más munkakörbe helyezés. (Ha arányban áll, nem kell, hogy legyen „előtte 3 írásbelije” – gondolom, figyelmeztetés.) Az ilyen hátrány alkalmazása nem szólhat határozatlan időre, mert az már egyoldalú munkaszerződés módosításnak minősülne, amire a munkáltatónak nincsen joga. Az erről szóló intézkedést írásba kell foglalni és kötelező megindokolni. Ellene az Mt. 287. § (1) bekezdés c.) pontja szerint a közléstől számított 30 napon belül Bírósághoz lehet fordulni.

A hátrányos jogkövetkezményről szóló munkáltatói intézkedést az Mt. 78. § (2) bekezdése szerint – azaz: az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 (naptári) napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléségi – lehet gyakorolni.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu