Munkajog: munkaszerződés módosítás

by | aug 8, 2015 | Karriertanácsok

munkaszerződés módosítás

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

Munkajogi kérdésben kérném a segítségüket. Munkavállaló 9 évet dolgozott munkáltatónál, utolsó munkaszerződés szerinti munkaköre gazdasági vezető volt. Ezután 9 évet otthon töltött 3 gyermekével. A legkisebb gyerek 3. életévének betöltése előtt jelezte munkáltató felé, hogy szeretne fizetés nélküli szabadsága után újra munkába állni. Munkáltató szóban jelezte, hogy ugyanabban a munkakörben nem tudja foglalkoztatni, mert az be van töltve, ezért felajánlott egy jóval alacsonyabb pozíciót (számlázó) a korábbi bérrel (illetve azt korrigálta a 9 év alatti fizetésemelésekkel). Munkavállaló ezt szóban elfogadta, jelenleg a felhalmozott szabadságát tölti december 31-ig. Azonban a mai napon munkáltató jelezte, hogy a korábbi szóbeli ígérettel ellentétben egy jóval alacsonyabb bért, és az említett alacsonyabb pozíciót tartalmazó munkaszerződés módosítást akar aláíratni a munkavállalóval. Természetesen ő ezt nem tudja elfogadni. Mit tehet ilyen helyzetben a munkavállaló? Az idő rövidsége miatt nagyon hálás lennék, ha gyors választ tudnának adni. Előre is köszönöm!

2014. 12. 16.

blog_reklam

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha a munkáltató a munkaszerződése szerinti munkakörében (gazdasági vezető) nem tudja Önt alkalmazni, akkor

a.) a képzettségének, végzettségének, szakmai életútjának, gyakorlatának, stb… megfelelő munkakört ajánlhat fel, vagy
b.) felmondással megszüntetheti a 18 éve fennálló munkaviszonyát

ad a.) a szóbeli megállapodásnak – bár Önnek (legalábbis ami a munkabért illeti) megfelelt volna – nincsen kötőereje. A korábbi szóbeli ígéretnél „jóval alacsonyabb bért és alacsonyabb pozíciót” tartalmazó munkaszerződés módosítást Ön nem köteles elfogadni, aláírni, ez esetben a munkáltató megkísérelheti, hogy Önt rávegye arra, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyát, vagy felmond Önnek.

ad b.) 18 éves munkaviszonyára tekintettel Önnek a 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve/Mt.) 69. § (1) és (2) bekezdései alapján 30+40=70 nap a felmondási ideje, emellett a 77. § (3) bekezdés d.) pontja szerint megilleti 4 havi távolléti díjának megfelelő végkielégítés is.

A 70 nap felmondási idő felére (35 nap) Önt a munkáltató köteles felmenteni a munkavégzés alól a 70. § szabályai szerint (de lehetősége van arra is, hogy a teljes időre felmentse). A felmentési időre távolléti díjat kell fizetni. Ha munkáltatója nem mentené fel a teljes felmondási időre, csak a felére, úgy a felmondási idő másik felében Önt gazdasági vezetőként volna köteles foglalkoztatni, mert erre a munkakörre van érvényes munkaszerződése.
A közös megegyezésről akkor érdemes elgondolkodni, ha a munkáltató megfelelő összeget ajánl.
Példa: 2014.12.31-i felmondás esetén a 70. nap 2014.03.11., eddig az időig 2,3 havi fizetés és 4 havi végkielégítés illeti (ez utóbbit az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a töredék havi munkabérrel együtt az Mt. 80. § (2) bekezdése szerint), együtt több, mint 5 havi távolléti díj, amit munkavégzés nélkül kapna (4+ a 2,3 fele).
Ha közös megegyezéssel 2015.01.01-egyel szűnne meg a munkaviszony, akár 3,5-4 havi összeg kifizetése is elfogadható lehet.
A felmondást a munkáltatónak meg kell indokolnia, az indok csak az Mt. 66. § (2) bekezdésében megjelölt okok valamelyike lehet.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu