Jár nekem végkielégítés? És ha igen, mennyi?

by | dec 9, 2016 | Felmondás

Jar.nekem.vegkielegites_150x150Munkavállalóként érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen esetben és mennyi végkielégítés jár nekünk. Cikkünkben ezeket foglaltuk össze!

Milyen esetben jár?

A legfontosabb, hogy legalább 3 éve kell, hogy az adott cégnél dolgozzunk. E mellett azonban még az alábbiaknak kell teljesülnie:

  • ha a munkaviszonyunk a munkáltatónk felmondása
  • a munkáltatónk jogutód nélkül megszűnése,
  • vagy jogviszonyváltás miatt szűnik meg.

ÉRDEKES: Hány nap szabadság jár nekem?

Ez alól kivételt jelent, hogyha a felmondás közlésének időpontjában már nyugdíjasnak számítunk, vagy amennyiben a felmondás indoka a munkaviszonnyal való magatartásunk, vagy a nem egészségügyi okkal összefüggő képességünk.

Amennyiben a dolgozó mond fel…

Joggal kérdezhetjük, hogy mi van abban az esetben, ha nekünk lesz elegünk és 3 év után azonnali hatállyal felmondunk? Abban az esetben, ha bizonyítani tudjuk a felmondásunk jogszerűségét akkor ilyen esetben is jár nekünk végkielégítés.

Közös megegyezés esetén is jár?

Amennyiben közös megegyezéssel szűnne meg a munkaviszonyunk, akkor abban esetben jár nekünk végkielégítés ha erről közösen döntünk a munkaadóval és ezt írásban is rögzítjük.

Mennyi az annyi?

A végkielégítés mértéke a vállalatnál eltöltött évek számával emelkedik. A lentebbi táblázatban foglaltuk össze, hogy a vállalatnál eltöltött évek száma után hány havi távolléti díj illet meg minket:

3 év

egyhavi

5 év

kéthavi

10 év

háromhavi

15 év

négyhavi

20 év

öthavi

25 év

hathavi