Munkajog: alkalmi munka adóbevallása

by | jan 19, 2016 | Karriertanácsok

elszámolásTisztelt Jogsebész!

Teljes munkaidőben dolgozom, de elvállaltam egy alkalmi munkát bruttó 140 ezer Ft-ért. Kértem adószámot és alanyi mentességet, emiatt áfát nem kell fizetnem. A kérdésem: kell egyéb járulékokat fizetnem ebből az összegből (tb, nyugdíjjárulék,… stb.) úgy, hogy már a munkahelyemen ezeket levonják?

Valamint adóbevallásnál kell nyilatkoznom erről az összegről? Nagyon szépen kérem, hétköznapi nyelven fogalmazza meg a választ, mert a hivatalos nyelvezetet nehezen értem.

Köszönettel.

2015. 02. 14.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A kérdéséből nem derül ki az, hogy milyen jellegű tevékenységből van bevétele. Az viszont kiolvasható, hogy nem egyéni vállalkozóként végzi az alkalmi munkát. A személyi jövedelem adózási szabályok szerint másként kell adózni egy ingatlan bérbeadás és másként pl.: egy tolmácsolás után. Általában az önálló tevékenységből származó jövedelmek után meg kell fizetni a 16 % -os SZJA –t és esetleg a 27 % -os  egészségügyi hozzájárulást. A bevételszerző tevékenysége és a bevételek összege alapján kell meghatározni a jövedelmet, amely után kell fizetnie az SZJA –t és az egészségügyi hozzájárulást.

ÉRDEKES: Munkajog: munkáltató személyében bekövetkező változás

 Az önálló tevékenységből származó jövedelmet a bevételéből kétféleképpen állapíthatja meg.

Tételes költségelszámolással

A tételes költségelszámolás esetében valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni.

Azokat a kiadásokat, amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás, fűtés stb.), a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. A költségelszámolásnál a költségnemre jellemző felhasználási mértéket (pl. kWh) kell alapul venni.

Költségként csak azok a kiadások számolhatók el, amelyeket a törvény költségnek elismer. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével.

2014. január 1-jétől a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14%-os egészségügyi hozzájárulás költségként nem számolható el.

A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti, kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költsége egy összegben elszámolható. Az említett összeghatárt meghaladó beszerzési értékű, valamint a nem kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök esetében – megfelelő nyilvántartás vezetése mellett – átalányamortizációt lehet érvényesíteni, ami  az adott tárgyi eszköz beszerzési, előállítási értékének 50%-a, legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. Ezen a címen kiadás csak egyszer, a használatbavétel évében számolható el költségként.

Ha Ön a 2014-ben használatba vett tárgyi eszközöket, nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja, akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként.

Bizonylat nélküli költségelszámolással

 Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítása során alkalmazható másik módszer a bizonylat nélküli költségelszámolás, amikor a bevétel 10%-a – annak számlával történő igazolása nélkül – költségnek tekinthető.

Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés azonban ekkor is része a bevételnek, és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. Ebben az esetben valamennyi költséget elszámoltnak kell tekinteni, a 10%-on felül semmilyen más költség nem számolható el.

A két módszer vegyesen nem alkalmazható

Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10% költséghányad alkalmazásával határozza meg, akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja.

Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan, ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási, akár az átalányadózási módot választotta.

Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításához tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett, úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóév folyamán. A bevallásában azonban dönthet úgy, hogy az önálló tevékenység bevételeivel szemben év közben alkalmazott 10% költséghányad helyett a tételes költségelszámolást alkalmazza.

A munkáltatójától kapott igazolások (14M30) alapján kell elkészítenie a személyi jövedelemadó bevallását. Ennek határideje 2015. május 20., amelyben minden jövedelmét szerepeltetni kell. Ekkor legyen tekintettel arra is, hogy a munkáltatója (kifizetője) milyen levonásokat teljesített.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Balogh Endre
Onlinejogsebesz.hu