Munkajog: bértartozás

by | jan 26, 2016 | Karriertanácsok

bérkifizetésTisztelt Jogsebész!

2013. decemberben vezérigazgató előzetesbe került. Akkor már 4 havi bérrel tartozott. Egyedüli képviselője a cégnek, kijelentve többen nem lettünk. Felszámolás 2014.novemberben megindult. Felszámoló kérte az igények benyújtását.

Minap jött egy levél közös megegyezésről felszámolótól, írjam alá és talán április vége felé jön a pénz. Az elmaradt 4 havi bért és 61 napi szabadságomat akarja kifizetni.

Igényben jeleztem, hogy kérem az elmaradt 4 havi bért, az állásidőre járó munkabéremet, a munkaszerződésembe foglalt versenytilalmi megállapodásként 6 havi munkabérem 50%-át. Most mindössze a 4 havi bért és 61 napi szabit akarja a Bérgarancia Alapból kifizetni.

ÉRDEKES: Munkajog: bérletiltás

Úgy gondolom, mondja fel Ő a munkaviszonyomat, nem kívánom aláírni a közös megegyezést. Járnak ezek a bérkövetelések a Bérgarancia Alapból, annak ellenére is, hogy 2014.július végén elhelyezkedtem egy cégnél, persze akkor már 1 éve, hogy nem volt jövedelmem?

Jogosan követelem az állásdíjat és versenytilalmit? Mi a következménye, ha nem írom alá a közös megegyezést? Végül is ha a felszámoló mond fel, akkor felmondási időre járó bér is járna. Nem igazán értem részéről a hozzáállást, mi a célja ezzel. Kérem, hogy segítsen nekem, mi a legcélszerűbb ilyen esetben és egyáltalán mi az ami jogosan jár. Előre is köszönöm válaszát!

2015. 02. 13.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha az Ön munkáltatója felszámolás alatt áll, akkor a munkáltatói jogok gyakorlására a felszámolóbiztos jogosult, így arra is, hogy az Ön munkaviszonyát megszüntesse, például felmondással a 2012. évi I. törvény – Mt. – 68-70. §-ai szerint. A munkaviszonyt közös akarattal közös megegyezéssel is megszüntethetik (Mt. 64. § (1) bekezdés b/ pont), ezt a megállapodást is ő lesz jogosult aláírni.

Kérdés, hogy Ön hogyan helyezkedett el egy cégnél – ahogy írja, már 2014. 07. hó végén -, ha ennél a felszámolás alatt lévő munkáltatónál még nem szűnt meg a mai napig a munkaviszonya? Ezt az időszakot gondolja Ön állásidőnek? Vagy a 2014 novembere óta eltelt időt?

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény szerint 1. § (1) bekezdése szerint a bérgarancia-eljárás keretében „a felszámolás …. alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásából …. az e törvény által meghatározott összeg” fizethető ki.

E törvény 1. § (2) bekezdés d.) pontja szerint:
„bértartozás: a gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítést tartozás.” Ezek a munkabér és munkabér jellegű tartozások.
A jelenlegi szabályok szerint Bérgarancia Alapból legfeljebb bruttó 1.115.000,- Ft (=nettó 730.325,- Ft) fizethető ki (ez a kifizetés a többi hitelezők – akiknek a Kft. tartozik – igényét megelőzi). Ha ezt meghaladja az igény, az 1.115.000,- Ft-on felüli részt csak a felszámolási eljárás végén, a többi hitelező igényével együtt, a törvényi sorrend betartásával lehet kifizetni (ez évekbe is telhet), természetesen csak akkor, ha lesz miből.
Ha nem lesz fedezet, akkor ez az igény-hányad kifizetetlen marad.

A(z általam nem ismert tartalmú) „versenytilalmi megállapodás” alapján Önt illető-, 6 havi munkabérének megfelelő összeg a Bérgarancia Alapból nem fizethető. Mivel ezt a megállapodást nem ismerem, abban a kérdésben nem tudok állást foglalni, hogy Önt ez az összeg megilleti vagy sem?
Önnek jogában áll nem elfogadni a felajánlott közös megegyezéses formát (ami szerintem egy kompromisszumos javaslat a felszámoló részéről), ekkor a munkaviszonya nem szűnik meg, csak akkor, ha azt a munkáltató képviselője felmondja. Ha Ön ilyen felmondást kap, akkor a felmondási időre távolléti díj illeti meg az Mt. 69. §-a-, és végkielégítés a 77. §-a szerint valamint a szabadság-megváltás.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu