Mit kell, hogy tartalmazzon a munkaszerződés?

by | márc 14, 2017 | Álláskeresési tippek

Mit.kell.hogy.tartalmazzon_150x150Mai cikkünkben arról írunk, hogy milyen tartalmi elemeket kell szerepeltetni a munkaszerződésben. A munkaszerződés mind a munkavállaló mind a munkaadó érdekeit hivatott képviselni, ezért fontos hogy megfelelően legyen elkészítve.

Fontos, hogy írásba kell foglalni, a szóbeli megegyezés később nem bizonyítható! Amennyiben a munkába állást követően sem kapunk munkaszerződést, akkor 30 napon belül hivatkozhatunk a munkaszerződésünk érvénytelenségére!

Álláskeresőként mindenképp szánj rá időt és tüzetesen olvasd végig a munkaszerződésedet, mielőtt aláírnád!  A munkaszerződésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia a Munka Törvénykönyve 45. § szerint:

 • a szerződő felek neve és adatai (név, születési adatok, állandó lakcím, székhely, bankszámlaszám)
 • munkakör – mely tartalmazza az elvégzendő feladatok megnevezéseit
 • személyi alapbér összege
 • munkavégzés helye – hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkánkat szokás szerint végezzük.
 • munkaviszony tartalma – hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre.
 • próbaidő – mely nem haladhatja meg a 3 hónapot.

A fentiekben nem esett szó arról, hogy mikor kezdődik a munkaviszony. Amennyiben ez nincs meghatározva a szerződésben, akkor az Mt. alapján a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő napon kezdődik.

ÉRDEKES: Létezik jogilag a próbanap fogalma?

A munkaszerződésen kívül a munkaadónak írásban (a munkába állást követő 15 napon belül) tájékoztatnia kell a munkavállalót még az alábbiakról is:

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.