Újrakezdés – vegyük át a legfontosabb interjúkérdéseket

by | nov 10, 2011 | Álláskeresési tippek

A klasszikus kérdések általában négy csoportba oszthatók.

Önéletrajzi kérdések (A kérdező az önéletrajz alapján a múlt részletes ismeretére törekszik.)

 • Mi volt a feladata?
 • Mivel foglalkozott legszívesebben?
 • Miért váltott munkahelyet?
 • Milyen eredményeket ért el?
 • Az előző munkahelyén mi jelentette önnek a legnagyobb kihívást?
 • Milyen volt a főnökével a kapcsolata?

 

Önjellemzés (A kérdező arra kéri az interjúalanyt, hogy jellemezze saját magát.)

 • Ha referenciát kérnénk Önről, amelyet saját maga állítana össze, mi állna benne?
 • Melyek az erősségei?
 • Melyek a gyengeségei?

 

Hipotetikus-szituációs kérdések (Ezekkel a kérdező az interjúalany véleményére és értékrendjére kíváncsi.)

 • Mit tenne, ha a főnökével konfliktushelyzetbe keveredne?
 • Hogyan értékeli az eddigi teljesítményét?
 • A most megpályázott munkahelyen milyen célokat tűzne ki maga elé?
 • Ez az állás miként illeszkedik a későbbi terveihez?

 

Stresszkérdések (Azaz: hogyan reagál a jelentkező a jelenlegi helyzetben előidézett stresszre? Minden olyan kérdés idetartozik, amelynek szándékolt célja, hogy a jelölt zavarba jöjjön.)

II. Viselkedés alapú interjúkérdések

Alkalmazkodóképesség

 • Meséljen el egy esetet, amikor olyan változásokhoz kellett igazodnia, amelyeket nem Ön indított el! Hogyan élte ezt meg, és miként tudta végigvinni?
 • Mondjon példát arra, amikor annak érdekében, hogy közös céljaikat elérjék, egy csoporttársa/munkatársa munkamódszereihez kellett alkalmazkodnia!

 

Problémamegoldás

 • Írja le azt a helyzetet, amikor a leginkább tanúságot tett problémamegoldó készségéről! Mi volt ebben az ön szerepe?
 • Meséljen el egy esetet, amikor komoly problémát kellett megoldania! Hogyan gondolkodott? Pontosan mit tett? Mi volt az eredmény?
 • Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor valakinek valamilyen információ alapján tanácsot kellett adnia! Kinek adott tanácsot? Hogyan elemezte a problémát? Hogyan érvelt? Elfogadta az érveit az illető?

 

Kommunikáció

 • Ismertessen nekünk részletesen egy olyan szituációt, amelyben prezentálnia kellett, vagy beszédet kellett mondania! Hogyan készült fel az alkalomra? Milyen célokat tűzött maga elé?
 • Volt-e olyan helyzetben, hogy egy ötletet „el kellett adnia” a csoporttársainak/munkatársainak? Ha igen, akkor mit tett pontosan? Hogyan fogadták az ötletét?
 • Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor úgy érezte, hogy nagyon sikeresen kommunikált valakivel, akivel egyébként nem kedvelték egymást! Eközben milyen nehézségekkel kellett szembenéznie? Miként oldotta meg a helyzetet?
 • Bizonyára kellett már írásban intéznie valamilyen fontos ügyet. Mi volt az pontosan?
 • Meséljen el egy olyan esetet, amikor kifejezetten hasznosnak bizonyult, hogy valakinek a nonverbális jelzéseire is oda tudott figyelni!

 

Kreativitás

 • Mi volt az a legutóbbi alkalom, amikor a szokásoktól és a bevált tapasztalatoktól eltérő ötlete támadt?
 • Meséljen el egy esetet, amikor valamilyen problémát másokra nem jellemző, egyedi módon oldott meg!

 

Döntéshozatal

 • Meséljen el egy olyan szituációt, amikor úgy kellett döntenie, hogy a szükséges információ nem állt rendelkezésére! Hogyan döntött? Elégedett volt az eredménnyel?
 • Írjon le egy olyan helyzetet, amikor adott kérdésben gyorsan kellett döntenie! Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie? Hogyan mérlegelt?
 • Mi volt az életében az eddigi legnehezebb döntés? Hogyan döntött? Mi lett az eredmény?

 

Célkitűzés

 • Mondjon példát arra, amikor egy fontos célt tűzött ki maga elé! Hogyan érte el? Miként győzte le az akadályokat?
 • Beszéljen egy olyan célról, amelyet végül is nem sikerült elérnie! Mi akadályozta meg abban, hogy eredményes legyen? Mit gondol most az esetről?

 

Kezdeményezés

 • Ismertessen egy olyan ötletet vagy projektet, ami kizárólag Önnek köszönhetően valósult meg! Mi volt benne az Ön szerepe? Hogyan történt pontosan? Elégedett volt az eredménnyel?
 • Mondjon példát arra, amikor önállóan kezdeményezett valamilyen változást!
 • Mit tart az eddigi legjobb ötletének?

 

Interperszonális készségek

 • Meséljen el egy helyzetet, amikor olyasvalakivel kellett együttműködnie, akivel valamiért alapvetően nehéz volt ez! Mik okozták a nehézségeket? Miként oldotta meg a helyzetet? Hogyan befolyásolta az eset a kapcsolatukat?
 • Írjon le egy olyan esetet, amikor olyasvalakivel kellett együtt dolgoznia, aki nem kedvelte önt! Hogyan oldotta meg a helyzetet?
 • Meséljen el egy olyan szituációt, amikor nézeteltérése támadt valakivel! Mi történt? Hogyan sikerült a konfliktust feloldania?
 • Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor felül tudott emelkedni a személyek közötti konfliktuson, és ekképpen meg tudta oldani a problémát!
 • Bizonyára történt már olyan, hogy valakivel „nem jött ki jól”. Mit gondol, mi volt ennek az oka? Hogyan tudtak az illetővel mégis együttműködni?

 

Vezetési képesség

 • Meséljen el egy olyan helyzetet, ahol ön volt a vezető, és felelősséget kellett vállalnia a munkáért! Mit tett pontosan? Mi volt az eredmény?
 • Vezetőként mi volt pontosan a feladata? Milyen nehézségekkel nézett szembe? Hogyan oldotta meg a problémát?

 

Tervezés, szervezés

 • Meséljen el egy olyan esetet, amikor egyszerre több dologgal is foglalkozott! Hogyan tudta megoldani a problémákat?
 • Hogyan állít fel fontossági sorrendet a feladatai között? Hogyan osztja be az idejét?
 • Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor a sikerhez komoly szervezésre volt szükség!

 

Csapatmunka

 • Beszéljen egy olyan alkalomról, amikor a csapat tagjai nem önnel értettek egyet! Mit tett?
 • Bizonyára volt már olyan, hogy akivel együtt kellett működnie, az nem pontosan azt tette, amit ön elvárt volna tőle. Mi történt, és miként oldotta meg a helyzetet?
 • Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor kénytelen volt kompromisszumot kötni! Mi és hogyan történt? Mi volt az eredmény?
 • Adjon elő egy olyan szituációt, amikor a csapat tagjai nehezen tudtak egymással együttműködni, és ez hátráltatta a munkát! Mit tett ön?

 

Follow-up kérdések

 • Milyen lépéseket tett?
 • Hogyan viselkedett?
 • Mi történt azután?
 • Mit mondott pontosan?
 • Hogyan reagált rá?
 • Mi volt az eredmény?
 • Mit tenne másképpen?
 • Mit tanult mindebből?
 • Hogyan érvelt?
 • Mi volt az ön szerepe?
 • Mit gondolt ön akkor?
 • Ki vett még részt ebben?
 • Miért?
 • Hogyan?
 • Hol?

 
Pethő Orsolya, szervezeti tanácsadó (Art of Knowledge Szervezeti Tanácsadó Kft.)

Forrás: HVG Karrier Plusz 200

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!