Irány Olaszország! mire számítsunk?

by | ápr 4, 2012 | Álláskeresési tippek

A magyar állampolgárok  munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak Olaszországban.

A munkáltatónak a munkavállalót regisztráltatnia kell az illetékes munkaügyi központnál. Olaszországban a munkavállalás korhatára 15 év.

A munkavállalással kapcsolatban további információ az olasz Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium (Ministero del Lavoro, della  Salute e delle politiche sociali) honlapján található.

Munkakeresés

Munkakeresés céljából a munkavállalóknak regisztráltatniuk kell magukat a lakóhelyük szerint területileg illetékes munkaügyi központban, melyek elérhetőségei az olasz Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium honlapján találhatók.

Az álláskeresést segíti Olaszországban a Borsa Continua Nazionale Lavoro nevű internetes portál, melyre az álláskeresők feltölthetik önéletrajzukat és álláslehetőségek közül is válogathatnak. Ugyanezen az elven működik a magyar Eures honlapja, mely az alábbi linken található.

Munkaszerződés

A munkaszerződést írásban és szóban is meg lehet kötni. A munkaszerződés rendelkezik a munkavégzés pontos feltételeiről, így a munkaidőről is.

Munkaidő

Olaszországban a munkaidő napi 8, illetve heti 40 óra, azonban túlórával együtt, a heti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg. A túlórákra a munkáltató köteles túlóradíjat fizetni.

Szabadság

A szabadság időtartamát nem a törvény, hanem kollektív megállapodások rögzítik. Az éves szabadság általában négy hét, de ennek időtartama függ a munkavállaló korától és az érintett ágazattól is. Speciális esetben (például betegség esetén) a munkavállalók évente három nap fizetett szabadságra jogosultak. Olaszországban évente 15 munkaszüneti napot tartanak.

Társadalombiztosítás

A tartózkodási igazolás megszerzése, illetve a munkába állás után a munkavállaló társadalombiztosítási járulék fizetésére köteles, amelyet a munkaadó közvetlenül az Országos Társadalombiztosítási Intézetnek (INPS – Institutio Nazionale Di Previdenza Social) fizet. Emellett a munkavállalónak regisztráltatnia kell magát az Országos Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) lakóhely szerinti kirendeltségénél (Azienda Sanitaria Locale – ASL), ahol egészségbiztosítási számot kap, mely ingyenes orvosi ellátásra jogosítja.

Az önfoglalkoztató munkavállalóknak önként kell fizetniük a társadalombiztosítási járulékot egy külön társadalombiztosítási alapba (ún. CASSA) vagy közvetlenül az INPS-nek.

Minimálbér

Olaszországban nincs jogilag meghatározott minimálbér.

Munkanélküli ellátás

Olaszországban munkanélküli ellátást igényelhet az a személy, aki

  • önhibáján kívül vált munkanélkülivé (azaz nem tud öt egymást követő napon át kereső tevékenységet végezni)
  • munkaképes
  • regisztráltatta magát a helyileg illetékes Foglalkoztatási Hivatalnál (Centro per l’impiego), valamint a Foglalkoztatási Hivatal rendelkezésére áll
  • nem jogosult öregségi vagy korengedményes nyugdíjra
  • igényét az utolsó munkaviszony megszűnését követő legfeljebb 68. napon bejelenti.

A munkanélküli ellátásnak három formája van:

  • 1. munkanélküli támogatás (idennitá ordinaria di disoccupazione)
  • 2. különleges munkanélküli támogatás (trattamenti spéciali di disoccupazione)
  • 3. mobilitási pótlék (idennitá di mobilitá).

1. A munkanélküli támogatás igényléséhez összesen két év biztosítotti idő, valamint a munkanélkülivé válást megelőző két évből 52 hét munkaviszony szükséges. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb hét hónap.

Összege az első hat hónapban az utolsó három hónap átlagkeresetének fele, a hetedik hónapban annak 40 százaléka.

2. A különleges munkanélküli támogatást az építőiparban dolgozók igényelhetik. Ehhez összesen 10 hónap biztosítotti idő, valamint a munkanélkülivé válást megelőző két évben 43 hét munkaviszony szükséges. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb három hónap.

Összege az utolsó három hónap átlagkeresetének 80 százaléka.

3. A mobilitási pótlék igényléséhez összesen egy év biztosítotti idő, valamint legalább hat hónap korábbi munkaviszony szükséges. A pótlék összege egy évig a korábbi pótlékok teljes összegének felel meg, majd legfeljebb további 2 évig azok 80 százalékát teszi ki.

A három ellátás nem vonható össze.

A koordinációs rendeleteknek megfelelően a más uniós tagországban ledolgozott időt is beleszámítják a jogosultsági időbe. Ehhez az ún. E-301-es nyomtatványra van szükség.

További információ a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium honlapján (Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali) található.

Családi támogatások

Olaszországban a terhességhez kapcsolódó egészségügyi ellátások minden, az Országos Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale) lakóhely szerinti kirendeltségénél (Unita Sanitaria Locale/ Azienda Sanitaria Locale) regisztrált, egészségügyi kártyával rendelkező anyát megilletnek.

Amennyiben a család éves jövedelme a 35 ezer eurót nem haladja meg, az anya és hat éves koráig gyermeke is térítésmentesen vehet igénybe minden orvosi ellátást és laboratóriumi vizsgálatot.

Szülési szabadság – anyasági támogatás

A kötelező szülési szabadság és anyasági támogatás (indennità di maternità) a 2008-as költségvetési törvénynek megfelelően összesen 5 hónapig, a szülést megelőző egy vagy két hónapban és a gyermek világra jöttét követő három, illetve négy hónapban jár az anyáknak. Az anyasági támogatás mértéke a kötelező időszakra vonatkozóan a fizetés 80, míg a kiegészítő időszakban 30 százaléka. A jogosultság feltétele, hogy ez alatt az idő alatt az anya fizetését nem kapja.

A szülési szabadság hat hónappal meghosszabbítható, és ezt az időszakot – amennyiben az anya erről lemond – apasági szabadságként a másik szülő is igénybe veheti.

Az anyasági támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes Országos Társadalombiztosítási Intézet (Istituto Nazionale della previdenza sociale – INPS) kirendeltségén, illetve a munkáltatónál kell benyújtani, természetesen még a szabadság megkezdése előtt.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványok elérhetőek az INPS hivatalokban, valamint az INPS honlapján.

Adózás

Személy jövedelemadó

Olaszországban a személyi jövedelemadó három kulcsos, s progresszívan növekvő, azaz csak a meghatározott jövedelemsávok adóznak magasabb kulccsal.

Jövedelem (euró) Személyi jövedelemadó kulcs (2009)
0-15 000 23%
15 000-28 000 27%
28 000 – 55 000 39%
55 000 – 75 000 41%
75 000 – 43%

A személyi jövedelemadóról további információ található az olasz adóhatóság oldalán.
Olaszországban a helyi vállalkozások jövedelmei, valamint a nem Olaszországban honos, de az országból származó bevétel után kell társasági adót fizetni. Az adó mértéke 31,4 % (2009).

Általános forgalmi adó

Olaszországban az általános 20%-os adókulcs mellett két kedvezményes áfakulcsot alkalmaznak, melyek mértéke 10%, illetve 4%.

Oktatás

Olaszországban az alapszintű oktatás ingyenes.

Forrás: www.euvonal.hu
https://ec.europa.eu

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!