Irány Spanyolország! Mire számítsunk?

by | ápr 10, 2012 | Álláskeresési tippek

Az uniós polgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban.

A három hónapon túli tartózkodása esetén azonban a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki.

Regisztrációs eljárás

A Spanyolországba érkezést követően az uniós polgároknak három hónapon belül a Spanyol Bevándorlási Hivatalban (Oficina de Extranjeros / Foreign National’s Office) vagy a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon a Külföldiek Központi Nyilvántartásában (Registro Central de Extranjeros / Central Register of Foreign Nationals) regisztráltatniuk kell magukat.

A regisztrációhoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány mellett, a kötelező eljárási díj befizetése szükséges.

A hatóság egy ún. NIE-számmal (Número de identificación de Extranjeros / Foreigners’ identification number) ellátott regisztrációs igazolást állít ki.

NIE-számot nem csak a Külföldiek Központi Nyilvántartásába történő regisztráció során, hanem attól függetlenül is lehet kérvényezni. Amennyiben a külföldi állampolgár a spanyol állammal bármilyen gazdasági vagy egyéb hivatalos kapcsolatba szeretne kerülni, azonosítás végett rendelkeznie kell ilyen számmal.

A tartózkodással kapcsolatos bővebb információval a magyarországi spanyol nagykövetség szolgálhat.

A regisztrációs eljárásról és az ún. NIE-számról további információ a spanyol Belügyminisztérium és a spanyol Országos Rendőr-főkapitányság honlapján található.

Spanyolországban azok is kötelesek bejelenteni magukat a helyi önkormányzatnál (Ayuntamiento), akik rendelkeznek NIE-számmal ellátott regisztrációs igazolással. Az itt kiállított igazolás (empadronamiento) számos adminisztrációs eljárás esetében szükséges (a gyerek iskolába történő beíratásakor, a Munkaügyi Hivatalnál történő regisztrációkor, a helyhatósági választáson szavazáshoz.) Az igazoláshoz a lakásbérleti szerződés, vagy egy közüzemi számla (villany, víz stb.) bemutatása szükséges.

Két éves korlátozást követően 2006. május elsejével Spanyolország megnyitotta munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak az országban.

Amennyiben úgy dönt, hogy tartósan Spanyolországban szeretne élni és munkát kíván vállalni, mindenképpen szükséges a külföldiek számára kiállított ún. NIE szám kiváltása a Bevándorlási Hivatalban vagy a helyi rendőrségen.

A NIE szám egyben az ún. NIF számként (adóazonosító-számként) is szolgál.

A munkavállalók nyugodtan fordulhatnak a Spanyol Munkaügyi Hivatal (SEPE) kihelyezett irodáihoz, bármilyen munkavállalással kapcsolatos kérdéssel (képzési lehetőségek, munkanélküli segély). Munkaügyi Hivatal által létrehozott honlapon keresni lehet a Spanyolországban meghirdetett aktuális állásajánlatok között.

Munkavállalási feltételek

Spanyolországban a munkavállalás alsó korhatára 16 év, de a kiskorúak esetében a szülő vagy a gondviselő engedélye kell a munkavállaláshoz.

Munkaszerződés

A törvény lehetővé teszi a munkaszerződések szóbeli és írásbeli megkötését is. A munkaszerződésnél érdemes figyelmesen áttanulmányozni a fizetéssel, utazással és szállással kapcsolatos kitételeket (ez utóbbi kettő esetében, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató fizeti-e ezek költségét). A fizetésekről általában kollektív egyeztetés után döntenek.

A munkaszerződés időbeli hatályát tekintve lehet határozott vagy határozatlan idejű szerződés. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz az időtartamára vonatkozó rendelkezést, vélelmezzük, hogy az határozatlan idejű, teljes munkaidős szerződés.

A határozott és a határozatlan idejű szerződések típusairól és azok formai követelményeiről a Munkaügyi Hivatal munkavállalásról szóló hivatalos tájékoztatója tartalmaz részletes információt.

A spanyol törvények értelmében próbaidőt is meg lehet állapítani a szerződésben, amely időszak alatt bármelyik fél indoklás és kárpótlás fizetése nélkül visszaléphet a szerződéstől. Főszabály szerint a próbaidő törvényben meghatározott maximális időtartama két hónap, ez alól azonban lehetnek kivételek.

Amennyiben a szerződés határozott idejű, vagy bármilyen okból elbocsátják a munkavállalót, a munkaadó köteles a törvényben meghatározott időn belül értesíteni a munkavállalót munkaviszonyának megszűnéséről. Ez az idő a munkaviszony idejétől és a munkaszerződés típusától függően 15 és 30 nap között változik.

Munkaidő

A törvény által előírt teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a napi munkaidő nem lehet több 9 óránál és a heti munkaidő maximum 40 óra/hét, azonban a tényleges munkavégzés idejét évente számolják ki. A 18 év alatti munkavállalók maximum napi 8 órát dolgozhatnak, beleértve azt az időt is, amit az iskolában töltenek. Amennyiben egyszerre több munkavállaló alkalmazza őket, akkor sem engedik a spanyol törvények, hogy összesen napi 8 óránál többet dolgozzanak.

Túlóra esetén a spanyol törvények maximálisan 80 órát engedélyeznek, amit minden hónapban be kell jelenteni az illetékes szerveknek. A túlórát a munkavállaló csak önkéntesen vállalhat, és nem terjedhet ki az éjszakai műszakra. A túlórát pénzbeli juttatással vagy szabadsággal fizetik ki. A 18 év alatti munkavállalók nem túlórázhatnak.

Vasárnapi munka esetén az alapfizetés 175%-át kell a munkáltatónak kifizetnie vagy 1,5 nap pihenőnapot kell biztosítania (a 18 év alatti munkavállalók esetében 2 pihenőnapot).

Az éves szabadság minimum 30 nap/év (szombat és vasárnapokkal együtt), illetve a 14 nemzeti ünnepnap. Emellett minden munkavállaló jogosult házasságkötés miatt évi 15 nap szabadságra és 16 egymást követő hét szülési- vagy örökbefogadás miatti szabadságra. Amennyiben mind a két szülő dolgozik, ezeket a szabadságokat az apa is igénybe veheti.

Munkaszüneti napok, ünnepnapok

 • Január 1. Újév napja
 • Április 10. Nagypéntek
 • Május 1. A munka ünnepe
 • Augusztus 16. Nagyboldogasszony ünnepe
 • Október 12. Nemzeti ünnep
 • November 1. Mindenszentek
 • December 6. Az alkotmány ünnepe D
 • December 8. A szeplőtelen fogantatás ünnepe
 • December 25. Karácsony

Minimálbér
Spanyolországban a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék (prestación por desempleo) és munkanélküli segély (ayuda de desempleo) tartozik. A támogatások folyósításának időtartama annak az időszaknak a hosszától függ, amely alatt az igénylő a társadalombiztosítási járulékokat fizette. Az igénylő 120 napig munkanélküli járadékban részesül, ha legalább 360 napos járulékfizetést teljesített. Ezenfelül 720 napig munkanélküli járadékban részesül, ha több mint 2160 napos járulékfizetést teljesített.
Ehhez be kell szereznie egy E303-as formanyomtatványt a munkaügyi hatóságtól (INEM). Az E303-as formanyomtatványról az Állami  Foglalkoztatási Szolgálat honlapján olvashat bővebben.

Spanyolországban a munkanélküli járadékra és a segélyre egyaránt, az a munkanélküli személy jogosult, aki regisztrálva van az ország társadalombiztosítási rendszerében és bizonyítani tudja, hogy az igénylést megelőző 6 évben minimum 12 havi hozzájárulást fizetett.

Spanyolországban a minimálbért törvényileg szabályozzák. Ezt a kormány minden évben felülvizsgálja a fő érdekképviseletekkel tartott megbeszélés után. 2011-ben a minimálbér 748 euró/hónap.

Spanyolországban a törvényben meghatározott minimálbér összege attól függően változik, hogy valaki rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e. A részmunkaidős állás minimálbérét a munkaidővel arányosan kell megállapítani.

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium felügyelete alá tartozó független szerv, a FOGASA biztosítja, hogy a munkavállalók megkapják fizetésük vagy az őket megillető kárpótlás egészét.

A munkavállalónak legalább 18 évesnek kell lennie, hogy megkaphassa a minimálbért. 16 éves munkavállalók a minimálbér kb. 40%-át, 17 éves munkavállalók kb. 60%-át kapják.

A spanyol munkavállalással kapcsolatban további információk találhatók a spanyol Munkaügyi és Bevándorlási Minisztérium (Ministerio de Trabajo e Inmigración), valamint az EURES honlapján.

Munkanélküli ellátás

Ha Spanyolországban az EU bármely tagállamának állampolgára munkanélkülivé válik, jelentkeznie kell az illetékes munkaügyi hatóságnál (SEPE) a munkanélküli segélyért, amely folyósításának időtartama legalább 4 hónap és legfeljebb 2 év.

Az INEM-en keresztül folyósított munkanélküli segélyt akkor is fizetik (három hónapig), ha időközben a munkavállaló egy másik tagországba megy munkát keresni.

A munkanélküli járadék összege a munkanélkülivé válást megelőző jövedelemtől függ: az első fél évben annak 70, azt követően 60 százaléka. A járadékok összege − az eltartott családtagok számától függően − mindig egy alsó küszöb és egy felső határérték között van.

A munkanélküli segély és a járadék mellett, a jogosultnak lehetősége van részmunkaidős munkát vállalni, ugyanakkor a juttatás összege az ebből származó jövedelmével arányosan csökkenhet.

Munkanélküli segély

A munkanélküli segélyre azok a személyek jogosultak, akiknek a munkanélküli járadékra való jogosultság ideje alatt nem sikerült állást találnia, illetve azok, akik a járadékra egyáltalán nem voltak jogosultak.

A munkanélküli segélynek két típusa van: a munkanélküli pótlék (subsidio de desempleo) és az úgynevezett Aktív Integrációs Jövedelem (Renta Activa de Inserción), amelyre a társadalom veszélyeztetett csoportjainak tagjai jogosultak, mint például a rokkantak.

A munkanélküli pótlékot a következő személyek igényelhetnek:

 • az 52 évnél idősebb munkanélküliek
 • a külföldről visszatérő migráns munkavállalók
 • a büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak

Aktív Integrációs Jövedelemre a következő személyek jogosultak:

 • 45 évnél idősebb tartós munkanélküli
 • külföldről visszatérő 45 évnél idősebb migráns munkavállaló,aki legalább hat hónapon keresztül dolgozott Spanyolországon kívül
 • fogyatékos személy
 • szexuális vagy családi erőszak áldozatai

A munkanélküli pótlék főszabály szerint fél évig jár, ez az időszak azonban két alkalommal hat-hat hónappal meghosszabbítható. Az Aktív Integrációs Jövedelem juttatásának időszaka viszont legfeljebb 11 hónap lehet.

A járadékkal ellentétben, a munkanélküli segély jogosultságnak nem feltétele a megelőző biztosítási idő hosszának igazolása, viszont a munkanélküli nem rendelkezhet a minimálbér 75%-át meghaladó jövedelemmel.

A munkanélküli segély az országos referencia-jövedelem függvénye, főszabály szerint a jogosult ennek 80 százalékát kapja meg.

A juttatások adókötelesek, és a legtöbb járulékot is fizetni kell utánuk.

Spanyolországban a munkanélküli járadékért az ún. Állami Foglalkoztatási Közszolgálat (Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE) a felelős, kirendeltségein tájékoztatást adnak a munkanélküli segély igénylésének mikéntjéről.

Személyi jövedelemadó

Azok a személyek, akik Spanyolországban telepednek le, minden jövedelmük után Spanyolországban fizetnek adót, még abban az esetben is, ha jövedelmük más tagországokból származik. A nem Spanyolországban élő adófizetőket csak a Spanyolországból származó jövedelmük után adóztathatják.

Spanyolországban a személyi jövedelemadót és a TB járulékot a fizetésből vonják le. A munkavállaló a munka megkezdésekor adókártyát kap. Alkalmazottak esetében az adó mértékénél figyelembe veszik a munkavállaló gyermekeinek számát és teljes bérét. Vállalkozóknak negyedéves adóelőleg befizetési kötelezettségük van.

A 2007-es évben az alábbi adókulcsok voltak érvényben:

Adóköteles jövedelem (euró) Adókulcsok (%-ban)
0 – 17.360 24%
17.360 – 32.360 28%
32.360 – 52.360 37%
52.360 – 43%

Forrás: Spanyol Adóhatóság (Agencia Tributaria)


2008. január 1-jétől az alábbi változások léptek életbe a jövedelemadó rendszerében:

Adóköteles jövedelem (euró) Adókulcsok (%-ban)
0 – 17.707,20 24%
17.707,20 – 33.007,20 28%
33.007,20 – 53.407,20 37%
53.407,20 – 43%

Forrás: Spanyol Adóhatóság (Agencia Tributaria)

A spanyol személyi jövedelemadóval kapcsolatban további információt talál az a spanyol adóhatóság és a Gazdasági és Pénzügyminisztérium honlapján.

Áfa

A kedvezményes áfa mértéke egyes termékekre: 4%-, illetve 7 %, a legmagasabb áfa mértéke pedig 16%.

https://ec.europa.eu

www.euvonal.hu

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!

Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.