Mire ügyeljünk, ha megszűnik a munkaviszonyunk?

by | jan 10, 2012 | Felmondás

Megszüntetésre kerül a munkaviszonyod, akkor mire kell ügyelni a jogi rendezésnél?
Vegyük sorba a lehetséges módozatokat.

  • Közös megegyezés
  • Munkavállalói rendes felmondás
  • Munkáltatói rendes felmondás
  • Munkavállalói rendkívüli felmondás
  • Munkáltatói rendkívüli felmondás
  • Próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés
  • A határozott idejű munkaviszony megszüntetése

A közös megegyezéses megszüntetés egy kétoldalú jognyilatkozat.

Ezt mindig írásba kell foglalni, és kötelező benne megállapodni a megszüntetés időpontjáról, ami lehet a megállapodás napja, de lehet egy tetszőleges jövőbeli időpont is. Más feltételekben is meg lehet állapodni ebben a megállapodásban, például a munkáltatói kölcsön visszafizetésének feltételeiben. A közös megegyezéssel történő megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti.

Munkavállalói rendes felmondás esetén nem kell indokolni a munkavállalónak a felmondás okát. A felmondást a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, illetve szervezet felé kell benyújtani írásban. Ezt követően kezdődik meg a felmondási idő, majd annak eltelte után szűnik meg a munkaviszony. Érdemes leellenőrizni, hogy az egyéni munkaszerződésben vagy a céges kollektív szerződésben (amennyiben van ilyen), a törvényben meghatározottakon felül (lásd a keretes részt) szerepel-e hosszabb felmondási idő. Vezetői, illetve kiemelt munkakörök esetében előfordulhat, hogy a felmondási idő néhány hónappal hosszabb. Az egy évet ebben az esetben sem haladhatja meg.

A munkáltatói rendes felmondás esetén a munkáltatónak meg kell indokolnia (kivéve, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) és alá kell támasztania, hogy miért nem kívánja alkalmazni a továbbiakban a munkavállalót.

Az okok három csoportba oszthatóak:

– A munkáltató működése
– A munkavállaló képességei
– A munkavállaló munkajogviszonnyal kapcsolatos magatartása
Az indoknak valósnak és okszerűnek (alaposnak) kell lenni, és egy esetleges vita során a munkáltatót terheli a bizonyítás.

Példák a nem megfelelő indoklásra:

–  „Öntől nagyobb teljesítményt várunk.”
–  „Nem tartotta be a munkafegyelmet.”
–  „Személyében csalódtunk.”
– „Egyszer elkésett a munkahelyről.”

Példák a megfelelő felmondási okokra:

– A munkakör megszűnik
– Összeférhetetlenség
– Munkaköri kötelezettség megszegése illetve nem teljesítése
– Ittas vagy bódult állapotban történő munkavégzés
– A munkáltatói utasítások nem teljesítése
– A munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztető adatok nyilvánosságra hozása

Fontos, hogy a felmondást visszavonni csak a másik fél hozzájárulásával lehet. Bizonyos esetekben a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással.

Jelentősebb felmondási tilalmak és korlátozások a munkáltatói rendes felmondás esetén:
– betegség miatti keresőképtelenség
– beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés
– közeli hozzátartozó vagy gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság
– terhesség
– a gyermek 3 éves koráig

A munkáltatói rendes felmondás esetén a munkáltató a felmentési idő felére köteles felmenteni a munkavállalót a munkavégzés alól. Ennek a jogi lehetőségnek az a célja, hogy segítse a munkavállaló későbbi elhelyezkedését, új munkaviszony létesítését.  Végkielégítés fizetésére is sor kerül (ezen kívül még a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor van végkielégítés).

Rendkívüli felmondásra akkor kerülhet sor bármelyik fél kezdeményezésére, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását ellehetetleníti. Itt vegyük észre, hogy erős jelzőkről van szó: lényeges, súlyos vagy szándékos és jelentős, ezek a rendkívüli felmondás kulcsszavai, és ezen feltételeknek egyszerre kell teljesülniük.

A rendkívüli felmondást – bármelyik fél is kezdeményezi – mindig indokolni kell, és természetesen írásban kell megtenni. Ebben az esetben – tekintettel arra, hogy a súlyos kötelezettségszegés miatt a munkaviszony nem tartható fenn a továbbiakban – mindig azonnali hatállyal történik a megszüntetés, nincs felmondási idő. Ha a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt, nem jár végkielégítés. Munkavállalói rendkívüli felmondás esetén pedig annyi havi átlagkereset illeti meg a munkavállalót, mintha a munkáltató rendes felmondással szüntetné meg a munkaviszonyát, és emellett a munkavállaló követelheti a keletkezett kára megtérítését is.

A próbaidő alatt azonnali hatállyal bármelyik fél megszüntetheti a munkaviszonyt, indokolni nem kell, az írásbeliség itt is kötelező.

A határozott idejű munkaviszonyt csak a következő módokon lehet megszüntetni: a próbaidő alatt azonnali hatállyal (amennyiben próbaidő is kikötésre került), rendkívüli felmondással és közös megegyezéssel. Rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Amennyiben a munkáltató egyoldalúan mégis megszünteti a munkaviszonyt, akkor köteles kifizetni a határozott idő lejáratáig szóló időszakra (de maximum 1 évre) vonatkozó átlagkeresetet.

Abban az esetben, ha a munkaviszony lejáratakor valamilyen felmondási tilalom van érvényben, az nem érvényes a munkavállalóra, a munkaviszonya ennek ellenére megszűnik, mert ezeket a tilalmakat csak a rendes felmondás esetén veszik figyelembe, ugyanis a határozott idejű megállapodás alapvető eleme, hogy a felek előre rögzítik a munkaviszony végét.

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló köteles a feladatait, a munkakörét átadni az erre kijelölt személynek, és elszámolni a használatában lévő eszközökkel (pl. telefon, cégautó, számítógép, céges bankkártya, belépő kártya). Egyes cégeknél a használt eszközök megvásárolhatók.

A munkáltató pedig köteles kifizetni az utolsó munkában töltött napon minden járandóságot: a bért, a ki nem vett szabadságok megváltásának ellenértékét és az esetleges végkielégítést. Emellett köteles kiadni az igazolásokat (melynek tartalmát a törvény rögzíti), és ha a munkavállaló kéri, akkor egy úgynevezett működési bizonyítványt is, mely tartalmazza a betöltött munkakört, és külön kérésre értékelést is tartalmazhat.

Kulcsmunkakörökben felmerül a versenytilalmi megállapodás vagy más néven „hűségnyilatkozat” megkötésének a lehetősége is, ehhez a két fél közös megegyezése szükséges, általában külön dokumentum tartalmazza. Ez megtilthatja a munkavállaló számára olyan tevékenységek végzését, amellyel a munkaviszony megszűnését követően sértené az előző munkáltatója gazdasági érdekeit. Azt a törvény eleve tartalmazza, hogy a munkavállaló „nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné”, azonban a megszűnést követően erre csak akkor kötelezhető a munkavállaló, ha ellenértéket kap érte cserébe, és csak maximum 3 évre szólhat ez a korlátozás. Az időtartam és az ellenérték mellett javasolt belefoglalni a korlátozás földrajzi határait és az egyértelműség kedvéért érdemes konkretizálni azokat a tevékenységeket, amikről a munkáltató úgy vélekedik, hogy sérti az ő gazdasági érdekeit, esetleg fel lehet sorolni a tiltott cégek nevét is. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen megállapodásokra nem a munkajog szabályai vonatkoznak, hanem a polgári jog, ennek következtében egy esetleges károkozás esetén nem a korlátozottabb munkajogi kártérítési szabályokat kell alkalmazni, hanem a jóval kötetlenebb polgári jogi szabályokat.

Róka Judit, HR-vezető, MOL Nyrt.

 

Forrás: HVG Karrier Plusz 2009

 

 

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!

Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.