Hogyan kezeljük a munkahelyi frusztrációt?

by | okt 24, 2012 | Hírek

Az elhúzódó válság, a munkajogi szabályozás átalakulása, az elbocsátások bizonytalanságban tartják az embereket. Emiatt egyre erősebb a frusztráció a munkahelyeken, ami nemcsak az alsóbb szinteken jelentkezik, a középvezetők is sokat szenvednek tőle. Mit tehet egy vállalat, hogy javítson a rossz kedélyállapoton? Hogyan kezelhetjük sikeresen a változásokat?

Kevés olyan leépítési folyamatról hallani, amelynek végére az elbocsátott dolgozók nagy részének sikerül új állást találni. Márpedig a komáromi Nokia gyár esetében ez a helyzet, ahol outplacement programmal segítik a munkavállalókat az újrakezdésben. A 2300 fős leépítés harmadik hulláma szeptemberben kezdődött el, és sokan önként jelentkeztek a programba. Mint Katona Gyöngyi HR vezető elmondta, a dolgozók egy része a győri Audi gyárban helyezkedett el, többen pedig saját vagy közös vállalkozásba kezdtek. Az, hogy az elbocsátást végül sikerült – a HR vezető szavaival élve – elviselhetővé tenni a dolgozók számára, nagyban múlott a vezetés hozzáállásán. Fontos volt a megfelelő kommunikáció és az, hogy a vezetés részéről mindenki részt vegyen a folyamatban.

A Nokia jó példája annak, mennyire számít a dolgozókkal való bánásmód mikéntje, a megfelelő tájékoztatás, a pozitív kommunikáció, különösen, amikor változások következnek be egy szervezet életében, hiszen a vállalatnál maradó dolgozók elkötelezettségét és motivációját is meg kell őrizni. Sok cégnél azonban nem foglalkoznak ezzel, pedig ha a változásokkal kapcsolatban nem jut elegendő információhoz a dolgozó, frusztrálttá, motiválatlanná válik. A leépítésektől való félelem miatt a dolgozók teljesítménye általában csökken, a legtöbben a stresszes helyzet miatt nem tudnak a munkájukra koncentrálni. Így romlik a minőség, egyre gyakoribbak a negatív visszajelzések, ez pedig tanult tehetetlenséghez vezet, ami akadályozza a sikeres megoldások megtalálását.

Frusztrál a változás

Ma már a kétkezi munkásoktól a fehérgalléros munkavállalókig egyre többen ismerik a frusztrációt, és lassan kezdik elsajátítani a vállalati pszichológiai szókincset azok a nagyobb közösségek, amelyek megtanulnak reflektálni erre – mondta Szvetelszky Zsuzsanna szociológus, pletykakutató. Hozzátette: általában a nagyobb vállalatoknál figyelhetőek meg a csoportszintű játszmák, különösen a válságos időkben. Ha a dolgozók azt gondolják, hogy a képességeikkel, teljesítményükkel minden rendben van, csak a céggel van a baj, és mindezt egymással is megosztják, az passzív rezisztenciát vált ki, egy olyan önszerveződő ellenállás kezdődik, ami rontja a teljesítményt. A magyar társadalomra a panaszkodás a jellemző, és Szvetelszky Zsuzsanna szerint ezeket a merev kommunikációs mintákat nehéz feltörni. Pedig a folyamatos panaszáradat, az „ami van, az nem jó, de változtatni nem szabad” hozzáállás megnehezíti a frusztrációkkal való megküzdést. A magyarok ráadásul nagyon nehezen viselik a változást. A negatív hírek fókuszba állítása csüggedéshez, energiavesztéshez vezet, ezért sokat számít, hogy egy-egy helyzetet, változást hogyan tálal a vezetés.

Nemcsak az alsóbb szinteket érinti a rossz lelkiállapot, a két tűz között lévő középvezetők is nagy stressznek vannak kitéve, hiszen ők lefelé főnökök, felfelé beosztottak, kétféle nyelvet beszélnek, kétfelől kapnak üzenetet, kétfelé kell tolmácsolniuk. Fontos a szerepük a kommunikációs csatornában, mivel rendszeresen beszélnek a dolgozókkal, ezért be tudják azonosítani a problémákat, amire megoldást is tudnak találni. – Ha a középvezetőkre, mint csapatra tekintenének a szervezetben, akkor hosszú távon állandó partnerei tudnának lenni a felső vezetésnek – hangsúlyozta a szociológus.

Mint mondta, érdemes fenntartható dolgozói elérési stratégiát kialakítani, ami akár egy vállalati busz is lehet, ami a dolgozókat viszi a munkába. Ha mindkét fél fenntartja ezt a csatornát, és ebbe vannak építve az üzenetek, az növeli a lojalitást. Ha jó a belső kommunikáció, van egy kidolgozott üzenetrendszer és a munkavállalók kapnak információt a cég víziójáról, akkor a naponta érkező információkat is lesz hová helyezni és nem kezdődnek el a találgatások. – Fontos, hogy képet alkossunk arról, miről beszélnek a dolgozók, mit gondolnak arról, mi fog következni. Ha ezt tudják a vezetők, sokkal könnyebb egy ilyen helyzettel megbirkózni – fogalmazott Szvetelszky Zsuzsanna.

Hogyan segíthetnek a hálózatok a válságkezelésben?

Csermely Péter hálózatkutató, biofizikus szerint bár számos trend – időjárási szélsőségek, gazdasági, politikai átrendeződés, ember alkotta rendszerek bonyolultsága, közösség-erózió és média hatásai – mutatja, hogy bizonytalan korban élünk, ezt úgy is fel lehet fogni, hogy egy kitörésre alkalmat adó korban élünk, mert átrendeződéseket, lehetőségeket tud generálni. Vannak olyan cselekvési formák, amelyek egyáltalán nem segítenek a helyzet megoldásában, ilyen például az, ha elmerülünk az önsajnálatban, mert ez nagyon lefegyverez bennünket. Csermely Péter nem tartja jó stratégiának, ha valaki a csodát várja, és egyfajta megoldhatatlanság-hitben él, de nem vezet sokra a nyájszellem, a birkaként együtt rohanás és a cselekvésgörcs, megfontolatlan kapkodás sem. Ezek helyett a szakember azt javasolja, fogadjuk el ajándékként, esélyként az új élethelyzetet (life-flow), merjünk nagy, de teljesíthető feladatba fogni (thing big), legyünk kreatívak és találjuk meg azt az új játékteret, ahol majd ezt a nagy dolgot véghezvisszük (creativity), és találjunk olyan hidakat (originality), amelyek a legtávolabbi csoportokat kötik össze, mert ezek által új, eredeti gondolatmenetekhez juthatunk.

A távoli kapcsolatok erejére bővebben kitért a szakember: ezek ugyanis hozzásegítik az egyént, hogy a saját környezetének kapacitásán túlmutató erőforrásokhoz is hozzáférjen. Ez az elmélet Mark Granovetterhez köthető, aki bebizonyította, hogy a legjobb munkalehetőségekről sokkal hatékonyabban értesülünk a távoli ismerősöktől, mivel az információk között kevés átfedés van.

Munkaerőpiac és válság: ok vagy okozat?

A válságot és a válság miatt erősödő frusztrációt tehát kezelni kell, de hogy mi okozta a válságot, és a munkaerőpiacnak milyen hatása volt erre, arra Trippon Mariann, a CIB Bank elemzőjének előadása adott magyarázatot. Szerinte hozzá kell szokni ahhoz, hogy a következő öt-tíz év is a recesszióról fog szólni. Mint mondta, a válságok történetében 1991-ben történt egy fordulat, ezután ugyanis sokkal nehezebben sikerült a gazdaságoknak megküzdeniük a recesszióval. 1990 előtt ugyanis az USA gazdaságát minden recesszióból rövid időn belül vissza tudták állítani, két negyedév elég volt arra, hogy a GDP elérje a korábbi állapotát, és a leépített álláshelyeket is újra feltöltsék.

1991 után egyre nehezebb volt visszatornászni a GDP értékét és már 4-5 évre volt szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiac is helyrerázódjon. Ilyen volt például a 2001-es válság, amely egybe esett a technológiai váltással, az alacsonyan képzettek munkahelyei megszűntek és megnőtt a kereslet a magasan képzettek iránt. Emellett brutálisan nőtt a termelékenység szerte a világon, feleannyi emberrel is ugyanannyit tudtak termelni a vállalatok, és a globalizációs hatások is erősek voltak, Kína például ekkor integrálódott be a globális gazdaságba, és a nagyjából jól kvalifikált ázsiai munkavállalók az európaiknál olcsóbban elvégezték a munkát, ezért sok cég megszűnt és keletre települt.

A 2007-es válság esetében azonban más volt a helyzet. Az amerikai kormány az oktatás és a gazdaság szerkezeti átalakítása helyett a könnyebb ellenállás irányába mozdult el és nagy tömegeknek tolt ki hiteleket – mutatott rá az elemző. Mint mondta, a pénzügyi szektor ebben kiváló partner volt, hiszen a profit növelése volt az érdeke. Noha a leszakadó középrétegek úgy érezhették, jobban élnek, ez az állapot nem volt sokáig tartható, és a hitelezési lufi kipukkadt. Trippon Mariann szerint a munkapiac helyzete mögött strukturális problémák állnak, a növekedés pedig nem oldja meg bizonyos csoportok foglalkoztatását. Nem véletlen az sem, hogy a fejlődő országok jobban tudták kezelni a válság miatt kialakult munkanélküliséget. – Ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon, a fejlett gazdaságokban vissza kell fogni a fogyasztást és többet kell termelni, míg a fejlődő gazdaságokban a fogyasztást kell növelni és a termelést csökkenteni – emelte ki az elemző.

Hatalmas potenciál van még a magyar vállalatokban

Magyarország az EU 27 tagállama körében hátul kullog a foglalkoztatás tekintetében, és erről a helyről évek óta nem sikerül előbbre kerülni. Miközben a környező országok foglalkoztatási rátája hektikusan alakul, vagy nő, vagy csökken, addig a magyar ráta, bármi is történjen a gazdaságban, nem tud kiszakadni egy bizonyos intervallumból – mondta Ádler Judit, a GKI elemzője. Megjegyezte, hogy azok az országok, amelyek növelni tudták a foglalkoztatást, olyan eszközökkel érték azt el, amelyek a foglalkoztatás minőségét nem javították. Ilyen eszközök az atipikus foglalkoztatási formák, köztük a határozott idejű szerződések, a részmunkaidő. Az előnyök mellett ugyanis negatívumai is vannak ezeknek, a részmunkaidősök például általában hátrányt szenvednek az előmenetelben, a képzésben, vagyis ha sokáig dolgozik valaki ebben a formában, az nem segíti az egyéni karrierjét.

Ádler Judit szerint kettős folyamat figyelhető meg hazánkban, mert míg a magyar gazdaság látszólag intenzív fejlődési szakaszban van, addig a foglalkoztatás alig változik, ami azt mutatja, hogy hihetetlen potenciál, tartalék van még a hazai vállalatokban. A versenyszféra alacsony foglalkoztatási színvonalának azonban több oka van. Kutatások szerint az egyik legfőbb probléma, hogy a kutatás-fejlesztés alacsony színvonalú, keveset fordít rá az állam, pedig csak azok a vállalatok tudnak kimagasló eredményeket elérni, amelyek folyamatosan fejlesztenek, újdonságokat tudnak előállítani. Ezek a cégek tudják felszívni a legjobb munkaerőt, és tudnak a legtöbbet fizetni. A foglalkoztatás bővülését emellett akadályozza az alacsony beruházási színvonal is, amely évek óta mélyponton van, az építőipar például hihetetlen mértékben zsugorodott, szűkítve ezzel a munkahelyek számát – mutatott rá a GKI kutatója.

További problémát okoz a konjunktúra stagnálása, a működő tőke beáramlásának, a tevékenységek diverzifikálódásának hiánya is. Az alacsony jövedelemtermelő képességünk kiszolgáltatottá teszi hazánkat a nemzetközi munkamegosztásban, de a fekete-szürke gazdaság tartósan magas hányada, a szociális ellátórendszer működésének anomáliái ugyancsak hozzájárulnak a rossz munkanélküliségi mutatókhoz.

Szilágyi Katalin

HR Portál

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!

Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.