Munkajog: elbocsátás terhesség alatt

by | júl 31, 2015 | Felmondás

Munkajog-elbocsatas varandossag alatt_150x150 Tisztelt Jogsebész!

Segítségét szeretném kérni! Az idén Augusztusban munkában álltam, közben kismama lettem! Most 15 hetes vagyok, és a munkáltatom elmúlt hét szerdán azonnali hatállyal a munka viszonyomat megszüntette! Aznap felvett az orvosom táppénzre, de ma a cégtől a papírjaimat megkaptam! Arra lennék kíváncsi, hogy a táppénz jár így is vagy nem! Előre köszönöm! Tisztelettel.

2014. 12. 08.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az Ön kérdése néhány körülmény tisztázását teszi szükségessé. A 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve/Mt.) szabálya (65. § (3) bekezdés a.) pontja) szerint „a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a munkaviszonyt a várandósság tartama alatt”. Ez a felmondási tilalom az azonnali hatályú felmondásra nem vonatkozik. Ez utóbbi felmondási módot (korábbi neve: „rendkívüli felmondás” volt) az Mt. 78-79. §-ai szabályozzák, amely jogot főszabályként az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 naptári napon belül lehet gyakorolni.

ÉRDEKES: Munkajog: munkahelyi baleset

Kérdés, hogy a munkáltatója az előírt időben közölte-e Önnel az azonnal hatályú felmondást (a közlés időpontja az, amikor személyesen átvette és aláírásával igazolta vagy az azonnali hatályú felmondást tartalmazó  ajánlott, tértivevényes küldeményt a postától átvette). A következő kérdés az, hogy az azonnali hatályú felmondás indokolása megfelel-e az Mt. 78. § (1) bekezdés a.) vagy b.) alpontjában írtaknak: a munkáltató akkor adhat ki ilyen tartalmú nyilatkozatot, ha
a/ a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy
b/ egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

blog_reklam

Ha az Önnek kiadott határozat a megjelölt feltételeknek (határidő, illetve indokok) megfelel, az azonnali hatályú felmondás jogszerű. Ha nem felel meg, akkor jogszerűtlen, és Ön a közléstől számított 30 naptári napon belül az arra illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.

Kérdés az is, hogy Önt a munkáltató határozatának átvétele előtt, vagy azt követően minősítette a háziorvos keresőképtelennek (került táppénzre). Ha a munkáltató határozata jogszerű, akkor nincs jelentősége ennek az időpontnak.
Táppénzre akkor jogosult valaki, ha van biztosítotti jogviszonya.
Ha az Ön munkaviszonya megszűnik, akkor a biztosítotti jogviszonya is megszűnik, így táppénz ellátásra munkaviszonya utolsó napjáig jogosult, utána nem.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu