Munkajog: azonnali hatályú felmondás

by | aug 28, 2015 | Felmondás

Tisztelt Jogsebész!

Kérdésem az lenne, ha engem egy cég azonnali hatállyal “kirúgott” 2014.12.23-án és a tárgy havi bérem csak ez év 2015.01.09-én utalta ki, ill.széttépett szerződés a felmondási papírjaim a mai napig nem érkeztek meg, mivel telefonos egyeztetés révén kiderült, hogy “már” a tegnapi nap folyamán postázták is így se a munkaügyi dolgaimat, se új álláskeresési ill. munkanélküli segély igénylési kérelmemet sem tudom érvényesíteni.

Jogi útra terelvén a dogot nekem ezért járna bármi nemű kárpótlás a cég részéről? Tudtommal 3 munkanap áll rendelkezésükre az elbocsájtástól a bérem kifizetésére, ill. a papírjaim kiadására. Személyes bent jártamkor az év végére és a sok munkára hivatkoztak a csúszással… Válaszát és segítségét előre is köszönöm! Hozzátenném mindezt 2 és fél munkaviszony után.

2015. 01. 14.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha Ön az azonnali hatályú felmondást 2014.12.23-án vette át, akkor 30 napon belül, azaz 2015.01.22-ig fordulhat Bírósághoz, ha a felmondás indoka jogellenes (erről a 2012. évi I. törvény – Munka Törvénykönyve/Mt. – 78. § (1) bekezdésének a) és b) alpontjai rendelkeznek). Nem kizárólag a felmondás indoka miatt lehet perelni, hanem amiatt is, ha a volt munkáltatója Önnek kárt okoz azzal, hogy nem adta ki az iratokat. Az Mt. 80. § (2) bekezdése szerint azokat az Önt illető járandóságaival – 2014.12.01.-12.23. közti töredék hónapra járó munkabér, esetleges szabadság megváltás – együtt legkésőbb a 12.23-tól számított ötödik munkanapon ki kell adni. 2014.12.23. után az 5. munkanap (ha jól számolom) 2015.01.05. (H) volt.

ÉRDEKES: Munkajog: munkaszerződés módosítás

Javasolom, hogy írásban szólítsa fel (ajánlott, tértivevényes levéllel) a munkáltatót, hogy késedelem nélkül, hiánytalanul fizessék meg a 2015.01.05. és 01.09. közti időre a munkabér után számítható törvényes késedelmi kamatot, ami a jegybanki alapkamattal egyenlő (mértéke most évi 2,1 %), és azt a kárösszeget, amit az iratok hiánya okozott. A kár összegét Önnek kell bizonyítania. Tájékoztassa a levelében a volt munkáltatót, hogy abban az esetben, ha határidőre nem fizet, Ön Bírósághoz fordul (ez az ún. per előtti felszólítás). Ha a bírósági kereset benyújtásának határideje 01.22. (mert az azonnali hatályú felmondásának az indokolását is jogellenesnek tartja), akkor fizetési határidőként legfeljebb 01.20. napját jelölje meg.


Ha kárigénye van, akkor a 3 éves elévülési időn belül – vagyis a 2015.01.05-től számított 3 éven belül – fordulhat Bírósághoz. Ez esetben 30 napos fizetési határidőt „illik” szabni. Fontos, hogy a fizetési felszólításban jelölje meg azokat a bizonyítékokat, amelyekre a kárigényét alapítja (pl.: mellékelje a Munkaügyi Központ igazolásának másolatát arról, hogy nem fizettek Önnek álláskeresési járadékot, vagy valamely munkáltató igazolásának másolatát arról, hogy az előző munkáltató igazolásának hiányában nem tudták Önt alkalmazni, de egyébként /ha meglett volna az igazolás/ munkaviszonyt létesítettek volna Önnel x Ft/hó munkabérért).

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu