A rehabilitációs hozzájárulás változása 2023-ban

by | febr 22, 2023 | kiemelt-4, Munkaadók

A rehabilitációs hozzájárulás egy adónem, amely több mint 20 éve létezik, és közvetetten segíti a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. A rehabilitációs hozzájárulást a foglalkoztatóknak kell megfizetni, ha nem teljesítik a megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó kötelező kvótát, így ez egy igen fontos pénzügyi ösztönző azoknak a munkaadóknak, akik 25 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkeznek.

rehabilitációs hozzájárulás 2023

Az alkalmazottak száma és munkaképességük hatása a munkaadó költségeire

Amennyiben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma egy szervezetnél meghaladja a 25 főt, és a megváltozott munkaképességű munkavállalók száma nem éri el a létszám 5%-át, akkor az adott munkaadónak a hiányzó munkavállalók után a minimálbér összegének kilencszeresével megegyező rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie.

Az átlagos statisztikai létszám szerepe a rehabilitációs hozzájárulás meghatározásában

Az adóalanyiság nem csupán a munkáltatói minőségen múlik. A munkáltató csak akkor köteles fizetni a rehabilitációs hozzájárulást, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma meghaladja a 25 főt. Azonban nem szükséges elérnie a 26 főt, hiszen például már akkor is felmerülhet a kötelezettség, ha a foglalkoztatottak átlagos létszáma 25,3 fő, és meg kell vizsgálni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek száma megfelel-e a kötelező foglalkoztatási szintnek.

Adókedvezmények és motivációk a munkaadók számára

Ha a munkaadó a kötelező foglalkoztatási szintnek (kvótának) megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz, akkor mentesül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. Ha a kvóta alatti létszámban foglalkoztat, akkor arányosan csökken az adófizetési kötelezettsége. A rehabilitációs hozzájárulás befizetésre nem kerülő, kiváltott összege a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásának költségét csökkenti, ami motivációt jelenthet a fogyatékos vagy egészségkárosodott személyek foglalkoztatásában

A rehabilitációs hozzájárulás összege

A 2023-as minimálbér emelése miatt a rehabilitációs hozzájárulás összege, amely a 25 főnél több munkavállalóval rendelkező munkaadókat ösztönzi a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, 2.088.000 Ft-ra emelkedett, ami 16%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest, míg közel 44%-os emelkedést jelent 2021-hez képest. 2023-ban havi szinten 174 000 forinttal járhat személyenként a rehabilitációs hozzájárulás.

Ki számít megváltozott munkaképességűnek?

Azokat a személyeket, akiket megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni, az alábbiak szerint határozzák meg:

  • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
  • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés érvényessége alatt van,
  • a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény érvényessége alatt van,
  • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

2021-ben új változásokat vezettek be: az előzőek mellett a megváltozott munkaképességű személyekkel azonos csoportba tartoznak azok is, akik a munkaszerződésük szerint rehabilitációs mentori tevékenységet végeznek, és a napi munkaidejük eléri a 4 órát. Emellett a megváltozott munkaképességű személyek létszámának meghatározásakor a köznevelési intézményben sajátos nevelési igényű gyermeknek és a fogyatékossággal élő hallgatóknak minősülő felsőoktatási hallgatókat is hozzá kell számolni, akik 23. életévük betöltésének naptári évében fogyatékossággal élő hallgatónak minősülnek.

A rehabilitációs mentor alkalmazásának szerepe

A mentornak kiemelt szerepe van a megváltozott munkaképességű személyek sikeres beilleszkedésében és munkahelyük hosszú távú megtartásában. Ennek érdekében lehetővé teszi a jogszabály a mentorok beszámítását a kötelező foglalkoztatási szintbe, ösztönözve ezzel a munkáltatókat a mentorok alkalmazására. A beszámítható mentori létszám azonban attól függ, hogy a munkáltató hány megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat.

Találd meg álmaid állását egy kattintásra! Látogass el a www.cvonline.hu oldalunkra és böngéssz a több ezer álláslehetőség között!