Adatkezelés a toborzási folyamatban

by | ápr 21, 2023 | kiemelt-4, Munkaadók - HR Blog

A toborzási folyamat egyik GDPR-os kihívásairól és tapasztalatairól kérdeztük dr. Bárányos Krisztinát, a Smart Specialist Zrt., mint GDPR tanácsadó cég szakmai vezetőjét. Ő az a szakértő, aki az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) munkatársaként 2012-2014 között rész vett a GDPR jogi előkészítésében, és dolgozott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) munkatársaként. Már 14 éve kizárólag az adatvédelem a szakterülete. Nézzük meg, hogy az adatkezelés a toborzási folyamatban, milyen módon játszik szerepet.

adatkezelés a toborzási folyamatban

Pályázói és munkáltatói szempontok

Az álláskeresés világában a toborzási folyamat elengedhetetlen velejárója az álláskeresők személyes adatainak kezelése. Ez az állítás nem igényel különösebb magyarázatot, hiszen amikor a pályázó elküldi jelentkezését egy céghez, személyes adatainak bő tárházát bocsátja a potenciális munkáltató rendelkezésére.

Adatvédelmi (GDPR) szempontból* felmerül a kérdés, milyen személyes adatok kezelésére kerülhet sor a pályázatot kiíró részéről, illetve ezek milyen forrásból ismerhetőek meg a munkáltató számára.

  Mit lehet tenni vagy nem tenni GDPR szempontból?

  A személyes adat fogalmával kapcsolatos vizsgálódásunk most csupán a toborzási eljárás specifikumaira koncentrál. Erre figyelemmel a személyes adat fogalma alá a személy azonosításához szükséges adatokon kívül beillesztendőek a pályázó képzettségre vonatkozó adatai (diplomák, bizonyítványok), a szakmai tapasztalatra vonatozó információk (gyakornoki tevékenység, önkéntes munkavégzés), valamint bizonyos készségek kiértékelése (személyiségtesztek, induktív következtetések eredményei) során nyert adatok egyaránt.

  Csak azok az adatok gyűjthetők a pályázóról, amelyek az adott pozícióhoz relevánsak és a kiválasztáshoz szigorúan szükségesek. A munkakörhöz, a jelölt alkalmasságának felméréséhez jellemzően irreleváns, érzékenyebb adatok (családi háttér, gyermekvállalási tervek, politikai-társadalmi szervezeti tagság és tevékenység stb.) kezelése tilos.

  Adatkezelés a toborzási folyamatban: közvetlen és közvetett források felhasználása

  A toborzási folyamat során kezelt adatok forrását illetően elmondható, hogy azok beszerezhetőek közvetlenül a pályázótól, de közvetett módon, más forrásból is elérhetők lehetnek a pályáztató számára.

  A közvetlenül az álláskeresőtől származó személyes adatok egyik kategóriájába tartoznak a direkt módon a pályázó által a munkáltató felé kommunikált információk (önéletrajzok, végzettségi-képzettségi igazolások), egy másik csoportot pedig a munkáltató által a pályázóról levont következtetések, kiértékelések (interjúk, elemzések, nyelvi készségek felmérése) eredményei képeznek.

  Ami a közvetett módon – korábbi munkáltatótól vagy kollégáktól, közösségi platformról, internetes kereső oldalakról – beszerzett személyes adatok körét illeti, már nagyobb körültekintéssel kell eljárnia a munkáltatónak.

  Facebookról lehet?

  A közvetett forrásból történő adatszerzéssel kapcsolatban adódik a kérdés, hogy a munkáltató a kiválasztás keretében jogosult-e a pályázó közösségi oldalán található információk megtekintésére, a közösségi profilon elérhető személyes adatainak kezelésére?

  Erre irányadó az Adatvédelmi Hatóság (NAIH) 2016. októberi, a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről szóló tájékoztatója, amelyben rámutatott azokra a követelményekre, amelyeket a munkáltatóknak figyelembe kell venniük a toborzási eljárás során. Ennélfogva:

  • előzetesen tájékoztatni kell a jelentkezőt, hogy a felvételi eljárás során a munkáltató megtekint(het)i a pályázó közösségi oldalán található nyilvános információt;
  • fontos – és egyben a Munka törvénykönyvének (Mt.) 10. § (1) bekezdésében rögzített – követelmény, hogy a munkáltató a toborzási fázisban csak azokat az információkat ismerheti meg, amelyek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban lényegesek;
  • közösségi oldalon található zárt felhasználói csoportban tag pályázó adatai fokozottabb védelmet élveznek, az e körben található személyes adatok a munkáltató számára nem hozzáférhetőek, hiszen az e felületen található információk megismerése jelentősen korlátozná a jelentkező magánszférájához való jogát;
  • a közösségi oldal nyilvános információi is csak célhoz kötötten ismerhetők meg, tehát a kiválasztás eredeti céljától eltérő célból történő adatkezelés (profiloldal lementése, tárolása, továbbítása) nem megengedett.

  A nagyobb fokú adatvédelmi tudatosság nem csupán a munkavállalót segíti jogainak megvédésében, de a munkáltató jogkövető magatartását is előmozdíthatja.

  Gyakorlati tanácsok adatkezelésre a toborzási folyamatban

  A fenti NAIH-os iránymutatáson kívül számunkra egyelőre nem ismert (legalábbis nem lett közzétéve a NAIH honlapján), hogy a NAIH részéről történt volna a toborzási folyamattal kapcsolatos hatósági vagy vizsgálati eljárás, és azt sem tudjuk, hogy bírság kiszabására sor került-e ilyen témakörben.

  Ez nem azt jelenti, hogy a toborzási folyamat, mint adatkezelés nem lenne olyan fontos GDPR szempontból, mint például a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés, amely utóbbi tekintetében ismerjük a NAIH álláspontját, mert több hatósági határozat lett közzétéve és számos nagy összegű bírság is kiszabásra került (legutóbb egy kozmetikai szalon 30 millió Ft bírságot kapott).

  Amit tudunk tanácsolni, hogy a toborzási folyamatot egyszer kell jól átgondolni GDPR szempontból, és ennek alapján a gyakorlathoz kell igazítani a GDPR dokumentumokat akár egy külsős GDPR tanácsadó cég bevonásával.

  *GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

  Szakértőink több éves, kiemelkedő képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek az adatvédelem területén a legkülönbözőbb iparágakban, valamint hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Szakmai igazgatónk dr. Bárányos Krisztina már a GDPR rendelet előkészítésében is részt vett. A csapatunk szakértői között vannak ügyvédek, jogászok, IT és IT biztonsági szakértők, projekt menedzserek. Legyen szó a GDPR bármely eleméről, minden igényt kielégítő megoldásokat kínálunk az ország egész területén. A cégre szabott dokumentációkat el is magyarázzuk, hogy mit, mikor és hogyan kell használni.

  Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

  Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.