Különleges személyes adat a toborzási eljárásban: bűnügyi személyes adatok, diszkriminatív adatok, külföldi személyek adatai

by | máj 8, 2023 | kiemelt-4, Munkaadók - HR Blog

A toborzási folyamatok során gyakran előfordulhat, hogy a munkáltató a személyes adatok különleges kategóriái kezelésének szükségességével találkozik. Adatvédelmi szempontból ilyenkor természetszerűleg adódik a kérdés, mely információk sorolandók a különleges személyes adat körébe, hogyan lehet ezeket beazonosítani és mikre kell ügyelnie a HR-esnek, amikor ezekkel az adatokkal dolgozik.

különleges személyes adat

Definíciós lehatárolás

A GDPR 9. cikke taxatív felsorolást ad a személyes adatok különleges kategóriáiról, amelyek kezelése főszabály szerint tilos. Ide tartoznak a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási/világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló adatok, a személyazonosítást célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

  Mit kell figyelembe venni a különleges személyes adat kezelésekor?

  Adódhatnak azonban olyan élethelyzetek, amikor mégis szükséges a fenti adatkategóriák valamelyikébe tartozó személyes adatok kezelése, erre tíz kivételt említ meg a GDPR.

  A toborzási eljárások keretében két fontos szempontot kell a munkáltatónak mérlegelnie: egyrészről a pályázóval kapcsolatos különleges adatok kezelését alapozhatja-e a GDPR tíz feltételének valamelyikére. Ha a válasz nemleges, az adatkezelés ex lege tilos.

  A másik vizsgálandó aspektus – az adattakarékosság elve érvényesülésének vizsgálata – arra vonatkozik, hogy amennyiben a tíz feltétel valamelyike fenn is áll, szüksége van-e az adatkezelőnek az adott különleges személyes adatra a pályázó adott pozícióra való alkalmasságának kiértékeléséhez. Nemleges válasz esetén – noha a fentiek alapján adatkezelési jogalappal akár rendelkezhet is az adatkezelő – az adatkezelés nem megengedett.

  Példa a különleges személyes adat kezelésére

  Egy példával megvilágítva, egy egyházi oktatási intézmény kezelheti az intézmény által kiírt pozícióra pályázó személy vallási meggyőződésére vonatkozó különleges személyes adatát, amennyiben az a betöltendő állás szempontjából lényeges. Egy hasonló jellegű adatkezelés egy ugyanezen egyházi intézménybe pályázó karbantartó-műszaki pozíció esetében viszont már nem jogszerű.

  Bűnügyi személyes adatok

  A GDPR logikájából (is) következik, hogy a bűnügyi vonatkozású személyes adatok kezelését a különleges személyes adatok általános kategóriáitól elkülönítve közelítjük meg, mivel a GDPR is külön cikkben foglalkozik ezekkel a különleges személyes adatokkal.

  A GDPR szerint bűnügyi személyes adatok kezelése kizárólag akkor lehetséges, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést – megfelelő garanciákkal – az uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. Ennek alapján a magyar Mt. lehetővé teszi a munkáltató részére, hogy a pályázó bűnügyi személyes adatát annak vizsgálata céljából kezelje, hogy a betölteni kívánt munkakörben a jelentkező foglalkoztatása nincs-e korlátozva vagy kizárva.

  Ilyen foglalkoztatást kizáró vagy korlátozó feltétel lehet a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által védett titok, illetőleg robbanó- vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos érdek sérelmének veszélye. Ezeket a kizáró vagy korlátozó feltételeket, illetve a bűnügyi személyes adat kezelésének feltételeit a munkáltatónak előzetesen írásban meg kell határoznia.

  Az Mt. módosítása és az erkölcsi bizonyítvány szerepe a 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó munkáltatóknál

  Megemlítendő, hogy az Mt. 2021 nyarán hatályba lépett módosítása folytán a tizennyolcadik életév alatti gyermekekkel foglalkozó, részükre szabadidős és sportolással stb. összefüggő szolgáltatást nyújtó munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki a bűnügyi nyilvántartásban szerepel vagy büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, illetve kényszergyógykezelés hatálya alatt áll.

  Az ilyen munkakörökre pályázóknak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolniuk feddhetetlenségüket, tehát e vonatkozásban a munkáltató a felvételi eljárásban, a toborzási döntés meghozataláig kezelhet (a hatósági erkölcsi bizonyítványban esetlegesen szereplő) bűnügyi személyes adatokat.

  Külföldi személyek adatai a toborzás során: az állampolgárság nem különleges személyes adat

  Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy az állampolgárság a GDPR alapján nem tekinthető különleges személyes adatnak. Az uniós jogszabály ennek kapcsán úgy rendelkezik, hogy a természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatos védelem állampolgárságuktól és lakóhelyüktől függetlenül megilleti.

  Ebből következik, hogy minden uniós polgárt és az Unió területén jogszerűen tartózkodó személyt egyenlő mértékben illet a személyes – így a különleges – adatok védelméhez való jog.

  Állampolgársági követelmények és külföldi pályázók jogi szabályozása a versenyszférában

  Mindazonáltal a toborzási eljárás során alapvetően két szempont érdemel figyelmet.

  Egyrészről vannak olyan pozíciók – elsősorban a közigazgatási, önkormányzati, rendvédelmi szektorban – ahol a foglalkoztatás (magyar) állampolgársághoz kötött, ebben az esetben a pályázónak nyilatkoznia kell az állampolgársági követelmény teljesítéséről.

  Másrészt a versenyszférában a külföldi pályázók vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-polgárok) vagy harmadik országbeliek, ezáltal eltérő jogi szabályozás alá esnek. E személyi kör foglalkoztatásához kapcsolódó adatok kezelésére irányadó szabályokat a foglalkoztatás elősegítéséről szóló jogszabály tartalmazza.

  Szakértőink több éves, kiemelkedő képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek az adatvédelem területén a legkülönbözőbb iparágakban, valamint hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Szakmai igazgatónk dr. Bárányos Krisztina már a GDPR rendelet előkészítésében is részt vett. A csapatunk szakértői között vannak ügyvédek, jogászok, IT és IT biztonsági szakértők, projekt menedzserek. Legyen szó a GDPR bármely eleméről, minden igényt kielégítő megoldásokat kínálunk az ország egész területén. A cégre szabott dokumentációkat el is magyarázzuk, hogy mit, mikor és hogyan kell használni.

  Szeretnél olyan munkahelyet találni, ahol tényleg támogatnak mindenben és kapsz fejlődési lehetőséget?

  Cvonline.hu ebben is segít, hiszen több mint 500 munkaadó 10.000 állásajánlata közül válogathatsz! Nézz szét legfrissebb állásajánlataink között, hogy megtaláld a számodra megfelelő munkahelyet! Ha még több esélyt szeretnél adni magadnak, töltsd fel önéletrajzod is, vagy kérj állásértesítőt, hogy elsők közt értesülj a legújabb ajánlatokról! Nem akarsz a nulláról megírni egy önéletrajzot? Használd önéletrajz sablonjainkat.